Anseo atá tú: Baile > Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann > Tástáil Acmhainne le haghaidh Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Tástáil Acmhainne le haghaidh Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Tástáil mhaoine
Chun cáiliú d' íocaíocht cúnaimh shóisialaigh caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh. Scrúdaíonn tástáil mhaoine d'fhoinsí ioncaim go léir. Mar sin féin, ní thógtar roinnt ioncaim san áireamh agus do mhaoin á meas.

Ioncam airgid thirim nach n-áirítear sa tástáil mhaoine
Liostálann an cháipéis seo an t-ioncam ó airgead tirim nach n-áirítear sa tástáil acmhainne d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Caipiteal agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Caipiteal do chuspóirí leasa shóisialaigh na hÉireann a chuimsíonn maoin, coigiltis agus infheistithe. Fáil amach conas ioncam a mheasúnú ar ioncam ó íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Conas cothabháil a mheas mar acmhainn
Déanann sé cur síos ar an gcaoi ina meastar ioncam ó chothabháil duit féin agus do do leanaí nuair a dhéanann tú iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh.

Tástáil mhaoine don Liúntas Cuardaitheora Poist
Chun cáiliú don Liúntas Cuardaitheora Poist, caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh. Le tástáil mhaoine, scrúdaítear d’fhoinsí ioncaim ar fad. Áfach, tá ioncam nach nglactar san áireamh agus d’fhoinsí ioncaim á ríomh.

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair
Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam ó obair do chéile tionchar a bheith acu ar do ráta Liúntais Cuardaitheora Poist.

Conas is féidir le hioncam tuismitheoirí tionchar a imirt ar an Liúntas Cuardaitheora Poist
Is féidir go dtógfar ioncam do thuismitheoirí san áireamh nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist. Faigh amach conas a dhéantar an 'leas agus pribhléid' a fhaigheann tú ó bheith i do chónaí le do thuismitheoirí a mheas.

Mar is féidir d’ioncam na dtuismitheoirí dul i bhfeidhm ar an Liúntas Leasa Forlíontach
Féadfar go gcuirfear ioncam do thuismitheoirí san áireamh nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Leasa Forlíontach. Faigh amach conas a mheastar an 'sochar agus an phribhléid' a fhaigheann tú ó bheith i do chónaí le do thuismitheoirí.

Measúnú a dhéanamh ar mhaoin lánúine le haghaidh íocaíochtaí cúnaimh shóisialta
Déantar cur síos ar conas a dhéantar measúnú ar mhaoin lánúine le haghaidh cúnamh sóisialta (íocaíochtaí ar a ndéantar tástáil mhaoine).

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du