Tástáil Acmhainne le haghaidh Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh

Tástáil mhaoine
Chun cáiliú d' íocaíocht cúnaimh shóisialaigh caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh. Scrúdaíonn tástáil mhaoine d'fhoinsí ioncaim go léir. Mar sin féin, ní thógtar roinnt ioncaim san áireamh agus do mhaoin á meas.

Ioncam airgid thirim nach n-áirítear sa tástáil mhaoine
Liostálann an cháipéis seo an t-ioncam ó airgead tirim nach n-áirítear sa tástáil acmhainne d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Caipiteal agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Caipiteal do chuspóirí leasa shóisialaigh na hÉireann a chuimsíonn maoin, coigiltis agus infheistithe. Fáil amach conas ioncam a mheasúnú ar ioncam ó íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Conas cothabháil a mheas mar acmhainn
Déanann sé cur síos ar an gcaoi ina meastar ioncam ó chothabháil duit féin agus do do leanaí nuair a dhéanann tú iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh.

Tástáil mhaoine don Liúntas Cuardaitheora Poist
Chun cáiliú don Liúntas Cuardaitheora Poist, caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh. Le tástáil mhaoine, scrúdaítear d’fhoinsí ioncaim ar fad. Áfach, tá ioncam nach nglactar san áireamh agus d’fhoinsí ioncaim á ríomh.

Liúntas Cuardaitheora Poist agus obair
Déanann sé cur síos ar an mbealach is féidir le d'ioncam ó obair agus ioncam ó obair do chéile tionchar a bheith acu ar do ráta Liúntais Cuardaitheora Poist.

Conas is féidir le hioncam tuismitheoirí tionchar a imirt ar an Liúntas Cuardaitheora Poist
Is féidir go dtógfar ioncam do thuismitheoirí san áireamh nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist. Faigh amach conas a dhéantar an 'leas agus pribhléid' a fhaigheann tú ó bheith i do chónaí le do thuismitheoirí a mheas.

Mar is féidir d’ioncam na dtuismitheoirí dul i bhfeidhm ar an Liúntas Leasa Forlíontach
Féadfar go gcuirfear ioncam do thuismitheoirí san áireamh nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Leasa Forlíontach. Faigh amach conas a mheastar an 'sochar agus an phribhléid' a fhaigheann tú ó bheith i do chónaí le do thuismitheoirí.

Measúnú a dhéanamh ar mhaoin lánúine le haghaidh íocaíochtaí cúnaimh shóisialta
Déantar cur síos ar conas a dhéantar measúnú ar mhaoin lánúine le haghaidh cúnamh sóisialta (íocaíochtaí ar a ndéantar tástáil mhaoine).