Íocaíocht Leasa Shóisialaigh a Éileamh

Ag éileamh iocaíochta leasa shóisialaigh
Déanann sé cur síos ar an gcaoi ina déantar iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh agus cá háit a gheobhaidh tú cabhair chun an fhoirm iarratais a chomlíonadh.

Ag éileamh do chleithiúnaí linbh
D'fhéadfá ardú breise ar d'íocaíocht phearsanta a fháil do leanbh cleithiúnaí. Déanann an doiciméad seo cur síos air/uirthi a bheith cáilithe mar leanbh cleithiúnaí.

Ag éileamh do chleithiúnaí aosaigh
Tá méid breise a fháil do chleithiúnaí aosaigh mar ardú ar d'íocaíocht phearsanta. Déanann an doiciméad seo cur síos air/uirthi a bheith cáilithe mar cleithiúnaí aosaigh.

Éileamh a chur isteach go déanach
Caithfidh tú íocaíocht leasa shóisialaigh a éileamh laistigh de na teorainneacha ama atá leagtha síos ag an Roinn. Míníonn an cháipéis seo na teorainneacha ama le haghaidh íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus nuair a fhéadfadh tú siardhátú a fháil ar íocaíocht go dtí an t-am a raibh tú i dteideal í.

Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Bíodh sin mar atá, d'fhéadfadh d'íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith inchánaithe nó saor ó cháin in Éirinn. Faigh amach na rialacha canachais na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Athruithe ar féidir tionchar a bheith acu ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh
D'fhéadfá athrú i do chúinsí pearsanta difear a dhéanamh ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh. Tá roinnt samplaí sa doiciméid seo den athruithe a fhéadfádh difear a dhéanamh ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh.

Ag éileamh íocaíocht leasa shóisialaigh bhreise ar leathráta
Go hiondúil ní féidir ach íocaíocht chúnaimh leasa shóisialaigh nó íocaíocht bunaithe ar árachas amháin a éileamh ag aon uair amháin. Mar sin féin, i gcúinsí áirithe féadann tú a bheith i dteideal d'íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil in éineacht le leath íocaíocht leasa shóisialaigh eile. Faigh tuilleadh faisnéise.

Aisghabháil íocaíochtaí iomarcacha leasa shóisialaigh
Faigheann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí íocaíochtaí iomarcacha sochar agus cearta leasa shóisialaigh ar ais in Éirinn. Faigh amach cén chaoi a mbailítear íocaíochtaí iomarcacha.

Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh
Tá sé mar aidhm ag an Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh cabhrú leo siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe le costas a mbillí tí a roinnt amach le linn na bliana uilig. Faigh amach an gcáilíonn tú agus conas iarratas a dhéanamh.

Ag dul thar lear chun bheith i do chónaí nó ar laethanta saoire agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh
Is féidir leat leanúint ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh má tá tú ag imeacht thar lear. Ní íocfar íocaíochtaí cúnaimh shóisialta fiú amháin má tá tú ag imeacht thar lear.

Athsholáthar leabhar leasa shóisialaigh nó Cárta Seirbhísí Sóisialacha
Treoir ar athsholáthair leabhar íocaíochta leasa shóisialaigh nó Cárta Seirbhísí Sóisialacha a cailleadh nó goideadh.

Ranníocaíochtaí árachais shóisialta ón choigríoch a chomhcheangal
Is féidir le comhcheangail do chuid íocaíochtaí arachais sóisialta a íocadh in Éirinn agus thar lear a chuidiú leat bheith incháilithe d'íocaíocht leasa sóisialta. Tuilleadh eolais a fháil.