Anseo atá tú: Baile > Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Comhlíonann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh na rialacháin Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 (IR 279 de 2005)) agus spreagamid athúsáid na faisnéise a soláthraímid. Tá na rialacháin ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Is féidir an fhaisnéis agus na doiciméid a fuarthas as www.citizensinformation.ie a atáirgeadh agus/nó a athúsáid saor ó tháille, faoi réir an cheadúnais is déanaí ag www.psi.gov.ie. Leigh, le do thoil, an séanadh maidir le faisnéis ar fáil ar an láithreán seo.

Chun ceist a chur faoi athúsáid faisnéise cothabháilte ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seol r-phost, le do thoil, chuig psi@ciboard.ie.

Chun an lámhleabhar um Shaoráil Faisnéise an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh a fháil, féach, le do thoil, láithreán an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh, www.citizensinformationboard.ie.

Ní leathnaíonn cead maidir le faisnéis ó citizensinformation.ie a athfhoilsiú go dtí aon ábhar ar an láithreán seo a d'fhéadfadh a bheith i seilbh tríu páirtí. Caithfear údarú chun ábhar mar seo a athfhoilsiú a fháil ó shealbhóirí an chóipchirt.

Page edited: 1 September 2010

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.