Anseo atá tú: Baile > Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Comhlíonann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh na rialacháin maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid), 2005 (arna leasú)) agus spreagaimid an fhaisnéis a tháirgimid a athúsáid. Tá na rialacháin ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Féadtar faisnéis agus cáipéisí a fhaightear ó www.citizensinformation.ie a atáirgeadh agus/nó a athúsáid saor in aisce faoi réir an cheadúnais FEP is déanaí, Creative Commons Attribution International (CC BY ). Tá fáil ar fhaisnéis faoin gceadúnas ag www.psi.gov.ie.

Faoin gceadúnas CC-BY, caithfear foinse na faisnéise a aithint. Sa chás nach soláthraítear ráiteas sonrach aitreabúideachta, féadtar an ráiteas aitreabúideachta a leanas a úsáid: “Cuimsítear ann seo Sonraí faoi Earnáil Phoiblí na hÉireann a cheadúnaítear faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)”.

Leigh, le do thoil, an séanadh maidir le faisnéis ar fáil ar an láithreán seo.

Chun ceist a chur faoi athúsáid faisnéise cothabháilte ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seol r-phost, le do thoil, chuig psi@ciboard.ie.

Ní leathnaíonn cead maidir le faisnéis ó citizensinformation.ie a athfhoilsiú go dtí aon ábhar ar an láithreán seo a d'fhéadfadh a bheith i seilbh tríu páirtí. Caithfear údarú chun ábhar mar seo a athfhoilsiú a fháil ó shealbhóirí an chóipchirt.

Page edited: 7 November 2016

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du