Bileog oibre maidir le d’íocaíocht iomarcaíochta a ríomh

Dáta foirceanta d’fhostaíochta
(mar shampla, 30 Meitheamh 2014) --------------

An dáta ar a thosaigh tú ag obair
(mar shampla, 1 Aibreán 2004) --------------

Líon na mblianta iomlána seirbhíse
(mar shampla, 10 mbliana) ---------------

Líon na laethanta i gcuid de bhliain seirbhíse
(líon iomlán na laethanta i ngach bliain neamhiomlán atá oibrithe
(mar shampla, 1 Aibreán 2014 go 30 Meitheamh 2014) = 3 mhí = 91 lá) ---------------

Déan seirbhís neamh-inríofa a bhaint
(féach Íocaíochtaí iomarcaíochta le haghaidh sonraí
mar shampla, 30 seachtain saoire breoiteachta in 2012, tá 4 seachtaine
neamh-inríofa. 4 seachtaine = 28 lá) ---------------

An tSeirbhís iomlán atá inríofa
(mar shampla, 10 mbliana, 63 lá (91-28) ---------------

Líon iomlán na laethanta i gcuid de bhliain mar chéatadán de bhliain
(mar shampla, 63 ÷ 365 x 100 = 17.26%) ---------------

Méid iomlán seirbhíse
(mar shampla, 10.17 bliain) ---------------

Méid de do ghnáthphá seachtainiúil
(pá comhlán, .i. sula ndéantar cáin agus ÁPSC a bhaint
mar shampla, €700 Is é an uasteorainn atá ar phá seachtainiúil ná €600) ---------------

An íocaíocht chnapshuime iomarcaíochta reachtúil atá iníoctha
(pá 2 sheachtain in aghaidh na bliana seirbhíse + aon seachtain amháin breise
mar shampla, 2 sheachtain x 10.17 = 20.34 + 1 sheachtain = 21.34 seachtain.
Is í an chnapshuim shamplach atá iníoctha ná €12.804 (€600 x 21.34) ---------------

Tig leat an táireamhán iomarcaíochta ar líne seo a úsáid chun do theidlíocht a áireamh le haghaidh iomarcaíochta reachtúla.

Page edited: 2 December 2014