Worksheets

Bileog Oibre le haghaidh Forlíonadh Cíosa a ríomh
Is bileog oibre í seo a chabhróidh leat do Fhorlíonadh Cíosa a ríomh. Caithfear an bhileog oibre seo a úsáid lenár ndoiciméad ar Conas Forlíonadh Cíosa a Ríomh.

Bileog Oibre: Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus ioncam ó obair
Is é an aidhm atá leis an mbileog oibre seo ná cabhrú leat, má tá tú ag fáil Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora (OPF), oibriú amach cén tionchar a bhéas ag jab ar d'ioncam seachtainiúil.

Bileog oibre maidir le d’íocaíocht iomarcaíochta a ríomh
Ríomhtar do chnapshuim iomarcaíochta de réir foirmle áirithe atá bunaithe ar líon na mblianta seirbhíse a chaith tú i bhfostaíocht. Tá an bhileog oibre seo ceaptha chun cuidiú leat é a oibriú amach duit féin.

Bileog oibre: Liúntas Cuardaitheora Poist agus ioncam ón obair
Tá sé d’aidhm ag an mbileog oibre seo cabhrú leat a fháil amach cén tionchar a bheidh ag obair páirtaimseartha nó ócáideach ar do Liúntas Cuardaitheora Poist seachtainiúil.

Worksheet: How to calculate your Working Family Payment
This worksheet is to help you to work out the amount of Working Family Payment you may get in 2018.

Worksheet: State Pension (Non-Contributory) and income from work
Use this worksheet to find out how your earnings from employment will affect your State Pension (Non-Contributory).