Faisnéis dóibh siúd a ghoilleann méala

Réamhrá

D’fhoilsigh an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an treoir seo. Faisnéis dóibh siúd a ghoilleann méala (pdf).

Tugann na nascanna ar an leathanach seo tuilleadh faisnéise ar na hábhair a chlúdaítear sa bhileog. Ta nasc ar an leathanach le haghaidh gach téarma atá i gcló trom sa bhileog. Ta na nascanna san ord céanna leis na téarmaí atá i gcló trom.

Is ionann na ceannteidil ar an leathanach seo agus ceannteidil na gcaibidlí sa bhileog.

Page edited: 5 October 2018