Treoir maidir le Faisnéis d’Fhágóirí Scoile

Réamhrá

D’fhoilsigh an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an treoir seo. Treoir maidir le Faisnéis d’Fhágóirí Scoile.

Tugann na nascanna ar an leathanach seo tuilleadh faisnéise ar na hábhair a chlúdaítear sa bhileog. Ta nasc ar an leathanach le haghaidh gach téarma atá i gcló trom sa bhileog. Ta na nascanna san ord céanna leis na téarmaí atá i gcló trom.

Is ionann na ceannteidil ar an leathanach seo agus ceannteidil na gcaibidlí sa bhileog.

Cén aois is féidir liom?

Tuilleadh eolais


  • An tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh
    Cuir glao ar: 0761 07 4000
    Luan go hAoine
    9am – 8pm

Page edited: 29 August 2017