Treoir maidir le teidlíochtaí do dhaoine os cionn seasca bliain d’aois

Réamhrá

D’fhoilsigh an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an treoir seo. Treoir maidir le teidlíochtaí do dhaoine os cionn seasca bliain d’aois.

Tugann na nascanna ar an leathanach seo tuilleadh faisnéise ar na hábhair a chlúdaítear sa bhileog. Ta nasc ar an leathanach le haghaidh gach téarma atá i gcló trom sa bhileog. Ta na nascanna san ord céanna leis na téarmaí atá i gcló trom.

Is ionann na ceannteidil ar an leathanach seo agus ceannteidil na gcaibidlí sa bhileog.

Page edited: 19 May 2016