Seicliosta nuair a dhéantar siopadóireacht ar líne

Chun aon mhíthuiscintí a sheachaint i ndiaidh duit ordú a chur ar líne, is inmholta go mbeadh na sonraí ar fad seo a leanas agat:

 • Ainm agus seoladh an díoltóra (seoladh fisiceach, ní seoladh ríomhphoist/gréasáin)
 • Modhanna ordaithe agus sceideal seachadta.
 • Modh íocaíochta agus an t-airgeadra ábhartha.
 • Costas iomlán an ruda nó na rudaí, lena n-áirítear postas agus pacáistiú.
 • Aon mhuirir eile a dtiocfadh leo a bheith i bhfeidhm – ba cheart CBL a chur san áireamh nó ar a laghad a chur in iúl ar earraí agus ar sheirbhísí taobh istigh den AE. (Nuair a thagann na hearraí as áit éigin lasmuigh den AE, toibheofar CBL agus dleacht chustaim ag pointe a n-iontrála).
 • Léigh téarmaí agus coinníollacha an díoltóra go cúramach lena chinntiú go bhfuil a fhios agat cad iad do chearta agus oibleagáidí faoin chonradh.
 • Bí cinnte go bhfuil a fhios agat cad iad na téarmaí cealaithe agus an nós imeachta gearánta ar eagla nach mbeifeá sásta leis na hearraí.
 • Faigh amach conas is dócha a bhainfear úsáid as do shonraí pearsanta. Ba cheart duit a bheith in ann níos mó cumarsáide ón chuideachta nó ó thríú páirtí a sheachaint. B’fhéidir go n-inseodh Polasaí Príobháideachais an díoltóra duit.
 • Nuair a thugann tú do shonraí pearsanta, sonraí íocaíochta san áireamh, bí cinnte go bhfuil an suíomh slán. (Cuardaigh siombail an ghlais fhraincín ag barr nó bun an scáileáin).
 • Ba cheart duit ríomhphost dearbhaithe a fháil nuair a ordaíonn tú earraí ar líne. Mura bhfuil ríomhphost agat, iarr sonrasc orthu nuair atá tú ag íoc ar líne. Is inmholta an leathanach dearbhaithe a phriontáil nuair a chuireann tú an t-ordú.
 • Seiceáil do ráiteas cárta creidmheasa go cúramach lena chinntiú gur billeáladh mar is ceart thú. Cuir in iúl do do bhanc nó do chuideachta chárta creidmheasa láithreach má bhíonn neamhréiteach ar bith ann. B’fhéidir go ndéanfadh an chuideachta chárta creidmheasa teagmháil leis an díoltóir leis an staid a shoiléiriú.
Page edited: 1 January 2010