Seicliosta Gearán

Nuair a cheannaíonn tú earraí nó seirbhísí in Éirinn nó i mBallstát eile an AE tá cosaint agat ó reachtaíocht tomhaltóirí. Mura bhfuil maith á dhéanamh de do chearta tomhaltóirí beidh ort gearán a dhéanamh agus bíonn sé deacair uaireanta fios a bheith agat cad ba cheart a dhéanamh má théann aon rud in aimhréidh.

Cuimhnigh

  • Bíodh do chearta tomhaltóirí ar eolas agat - féach ar reachtaíocht tomhaltóirí
  • Déan beart go pras
  • Abair go soiléir an méid atá tú ag iarraidh a rá
  • Bí múinte
  • Éist leis an méid atá le rá ag an miondíoltóir chun míthuiscintí a sheachaint
  • Bíodh a fhios agat cad atá tú ag iarraidh a bhaint amach
  • Smaoinigh ar na hiarmhairtí
  • Ná téigh thar fóir- ní bhfaighidh tú an lámh in uachtar i gcónaí.
Page edited: 10 January 2011