Seicliosta de nithe le déanamh ag lucht méala tar éis báis

Ceisteanna dlíthiúla

Ceisteanna Airgeadais

Tithíocht

  • Má bhí morgáiste ag an duine éagtha athraigh an t-ainm atá air.
  • Athraigh an t-ainm ar ghníomhais an tí
  • Más lóistín ar cíos atá i gceist, socraigh go n-athrófar an t-ainm ar an gcomhaontú tionóntachta.
  • Athraigh an t-ainm ar bhillí fóntais teaghlaigh.
  • Déan teagmháil leis An Post le haghaidh post a athdhíriú ar an seiceadóir nó ar riarthóir an eastáit.

Ilghnéitheach

  • Cuir fostóir an duine éagtha ar an eolas má b'fhostaí é/í nó cuir an scoil / coláiste ar an eolas má bhí sé/sí sa chóras oideachais.
  • Déan teagmháil le hOifig Sláinte Áitiúil an duine éagtha nó le heagraíocht dheonach má bhí siad ag fáil seirbhísí sláinte chúram pobail
  • Déan teagmháil leis an dochtúir/ospidéal má bhí coinní ag an duine éagtha leo.
  • Déan teagmháil le gníomhaireacht taistil, le hóstán, le haerlíne, srl. má bhí na háiseanna seo curtha in áirithe ag an duine éagtha, chun fiosrúchán a dhéanamh maidir le haisíocaíochtaí.
  • Fill an pas an duine nach maireann ar ais chuig an oifig pas a bheith ar ceal é
Page edited: 20 June 2016