Seicliosta: Treoir ar nósanna imeachta iomarcaíochta

Do chuid roghanna i gcás iomarcaíochta

Nós imeachta iomarcaíochta Teidlíocht agus pointí le seiceáil
Fógra iomarcaíochta Ar a laghad fógra de dhá sheachtain ag tabhairt dáta críochnaithe na fostaíochta
Ag cáiliú d'iomarcaíocht
Ar a laghad dhá bhliain de sheirbhís leanúnach leis an bhfostóir, féach breis faisnéise faoi cé acháilíonn d'iomarcaíocht anseo
Tairiscint d'obair mhalartach Ba chóir gur tairiscint réasúnta a bheadh ann. (Nóta: má dhiúltaíonn tú tairiscint réasúnta d'fhéadfá do theidlíocht ar íocaíocht iomarcaíochta a chailleadh)
Asleagan nó gearr-am Más i gcás asleagain nó gearr-ama atá tú, d'fhéadfá íocaíocht iomarcaíochta a éileamh ar fhoirm RP9 (pdf)
Líon na n-iomarcaíochtaí Cé acu na fostaithe ar fad nó díreach cuid acu
Roghnú chun iomarcaíochta

Má roghnaítear go héagórach tú chun iomarcaíochta d'fhéadfá éileamh a dhéanamh ar dhífhostú éagórach. (Áfach, má chinneann d'fhostóir go mbeidh do chuid oibre déanta de réir modha éagsúil agus mura mbíonn tú cáilithe chun an modh oibre seo a dhéanamh, beidh cás iomarcaíochta ann.)


Más comhiomarcaíocht atá i gceist,
Ba chóir don fhostóir faisnéis a sholáthar ar a laghad 30 lá roimh dhífhostú.
Íocaíocht iomarcaíochta An teidlíocht reachtúil amháin nó an féidir níos mó a chomhaontú leis an bhfostóir?
Méid an phá iomarcaíochta reachtúil Is féidir leat an bhileog oibre Ag ríomh d'íocaíocht iomarcaíochta anseo a úsáidáireamhán iomarcaíochta ar líne

Am saor chun obair a chuardach
Le linn an dá sheachtain deiridh roimh chríochnú na fostaíochta
Ag fágáil roimh chríochnú na fostaíochta Tabhair foirm chomhlánaithe RP6 (pdf) go dtí d'fhostóir.
Dáta críochnaithe na fostaíochta Tugann an fostóir d'íocaíocht iomarcaíochta mar chnapshuim.
Gan aon íocaíocht iomarcaíochta tugtha

Mura bhfuil do chnapshuim iomarcaíochta íoctha ag d’fhostóir, ba chóir duit iarratas ar d'fhostóir a dhéanamh. Má dhiúltaíonn d'fhostóir don íocaíocht fós, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar íocaíocht díreach ón gCiste Árachais Sóisialaigh sa Roinn Coimirce Sóisialaí.

Aighneas faoi iomarcaíocht Laistigh de 12 mhí déan éileamh ar an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre tríd an fhoirm ghearáin ar líne a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie).
Breis faisnéise ar fáil

Léigh faoi nósanna imeachta iomarcaíochta nó déan teagmháil leis an tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.
Page edited: 30 October 2015