Seicliosta chun iarratas a dhéanamh ar Phinsean Stáit (Neamhranníocach)

Ní mór duit na teastais seo a leanas a sheoladh le d’iarratas ar Phinsean Stáit (Neamhranníocach):

  • Do theastas breithe

agus más cuí:

Chun méadú i gcomhair céile nó páirtí cleithiúnacha éileamh, ní mór duit na teastais seo a leanas a sheoladh isteach freisin:

  • Do theastas pósta
  • Teastas breithe do chéile/do pháirtí

Chun méadú i gcomhair leanbh cleithiúnach a éileamh, ní mór duit na teastais seo a leanas a sheoladh isteach freisin:

  • Do theastas pósta
  • Teastais bhreithe do gach duine de do leanaí cleithiúnacha. Má tá Sochar Leanaí agat faoi láthair dóibh, áfach, níl aon ghá na teastais bhreithe seo a chur ar fáil.

Is féidir leat teastas pósta agus breithe a fháil ón gCláraitheoir Breitheanna, Básanna agus Póstaí

Page edited: 10 January 2011