Checklists

Cén aois is féidir liom?
Cén uair is féidir leat an scoil a fhágáil? Cén uair is féidir leat carr a thiomáint? Insíonn an doiciméad seo duit cén uair is féidir leat an scoil a fhágáil, tosú ag tiomáint, agus go leor rudaí eile.

Checklist for carers
Quick links to entitlements and payments for carers

Checklist when applying for Carer's Allowance
Before you send your application for Carer's Allowance to the Department of Social Protection this checklist will help ensure that you have filled in the form correctly and have attached all necessary documentation.

Gluais de Théarmaí Inimirce
Liosta de shaintéarmaí inimirce agus míniú gearr ar is brí leo.

Gluais de théarmaí fostaíochta
Liosta de na téarmaí a úsáidtear sa dlí fostaíochta le míniú gearr ar bhrí na dtéarmaí

Seicliosta Gearán
Nuair a cheannaíonn tú earraí nó seirbhísí in Éirinn nó i mBallstát eile an AE tá cosaint agat ó reachtaíocht tomhaltóirí. Mura bhfuil maith á dhéanamh de do chearta tomhaltóirí beidh ort gearán a dhéanamh agus bíonn sé deacair uaireanta fios a bheith agat cad ba cheart a dhéanamh má théann aon rud in aimhréidh.

Seicliosta chun iarratas a dhéanamh ar Phinsean Stáit (Neamhranníocach)
Ní mór duit doiciméid éagsúla a sholáthar nuair atá iarratas á dhéanamh agat ar Phinsean Stáit (Neamhranníocach) in Éirinn. Cuireann an seicliosta seo faisnéis ar fáil maidir leis na doiciméid a theastaíonn.

Seicliosta chun iarratas a dhéanamh ar shaoire cúramóra
Déantar cur síos ar na nósanna imeachta éagsúla a bhíonn i gceist nuair a bhíonn tú ag cur isteach ar shaoire cúramóra.

Seicliosta de nithe le déanamh ag lucht méala tar éis báis
Uaireanta is deacair don lucht méala cuimhneamh ar céard atá le déanamh díreach i ndiaidh báis nó sna laethanta agus seachtainí a leanann. Seo seicliosta gairid de roinnt de na nithe atá le déanamh tar éis báis ar fiú iad a mheabhrú.

Seicliosta do dhaoine faoi mhíchumas agus ar a bhfuil galar fadtéarmach
Mearthreoir thagartha do sheirbhísí agus do theidlíochtaí do dhaoine atá faoi mhíchumas nó ar a bhfuil galair fhadtéarmacha, agus dá dteaghlaigh agus dá gcúramóirí

Seicliosta do náisiúnach nach ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch dó, atá ina chónaí lasmuigh d’Éirinn agus atá ag pósadh náisiúnach Éireannach
Déantar cur síos ar na céimeanna atá le glacadh ag náisiúnach nach ón LEE dó, atá ina chónaí lasmuigh d’Éirinn agus a bhfuil rún aige náisiúnach Éireannach a phósadh in Éirinn.

Seicliosta na gcáipéisí a bhfuil gá leo nuair atáthar ag déanamh iarratais ar dheontas mic léinn
Má tá tú ag déanamh iarratas ar dheontas chothabhála do mhic léinn, caithfidh tú doiciméid áirithe a sholáthar mar chruthúnas ioncaim.

Seicliosta nuair a dhéantar siopadóireacht ar líne
Liosta rudaí chun cuimhneamh orthu agus tú ag déanamh siopadóireachta ar líne.

Seicliosta nuair atá achomharc á dhéanamh in aghaidh chinnidh leasa shóisialaigh
Cur síos na céimeanna a bhaineann le hachomharc. Míniú na rudaí á dhéanamh ar feadh gach céim an achomhairc.

Seicliosta nuair atá iarratas á dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist
Ní mór duit faisnéis áirithe a sholáthar chun iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist. Seo é seicliosta rudaí a thabhairt leat nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist.

Seicliosta nuair atá iarratas á dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist
Ní mór duit faisnéis áirithe a sholáthar chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist. Seo é seicliosta rudaí a thabhairt leat nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist.

Seicliosta: Daoine dífhostaithe
Mearnaisc le cáipéisí áisiúla faoin dífhostaíocht

Seicliosta: Treoir ar nósanna imeachta iomarcaíochta
Má rinneadh tú iomarcach seo treoir céim ar chéim ag liostú nós imeachta i gcás iomarcaíochta, do theidlíochtaí, pointí a sheiceáil agus foirmeacha a chomhlíonadh.

Seicliosta: cúram leanaí
Quicklinks to useful documents about childcare

Seicliosta: fágóirí scoile
A checklist providing an overview of education, employment and other options for school leavers.

Seicliosta: faisnéis do dhaoine féinfhostaithe
Mearnaisc le cáipéisí áisiúla faoi fhéinfhostaíocht

Seicliosta: teidlíochtaí agus tacaíochtaí do thuismitheoirí aonair
Mearnaisc le cáipéisí áisiúla do thuismitheoirí aonair.

Seicliosta: teidlíochtaí do dhaoine aosta
Mearnaisc le teidlíochtaí agus seirbhísí do dhaoine aosta

Seicliosta:Cá gcoimeádtar mo mhaoin
Knowing where your personal possessions and valuable documents are kept, can be very useful. Use this checklist to record where your possessions and important documents are kept