Cás-staidéar: Uaireanta oibre do dhaoine óga

Tá Lorraine 14 bliana d'aois agus d'oibrigh sí in ollmhargadh 6 uair in aghaidh an lae ar feadh 3 lá na seachtaine le linn laethanta saoire an tsamhraidh. Mar sin féin, nuair a d'iarr sí obair ar an úinéir le linn laethanta saoire na Nollag, dúirt an t-úinéir go ndúradh di gan duine ar bith faoi 16 a fhostú. Ní fhéadfadh í obair a thairiscint do Lorraine ar an ábhar sin. An bhfuil an ceart ag úinéir an ollmhargaidh?

Tá úinéir an ollmhargaidh mícheart ag ceapadh nach féidir léi duine atá an aois chéanna le Lorraine a fhostú. Is féidir léi í a fhostú chun obair éadrom a dhéanamh, ach le linn laethanta saoire na scoile amháin. In Éirinn, tá uaireanta oibre do dhaoine óga rialaithe ag An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht), 1996. Is é an líon uaireanta ar a mhéid in aghaidh an lae ná 7 n-uair an chloig, le seachtain oibre de 35 uair an chloig ar a mhéid. Ba chóir do Lorraine sos 30 nóiméad a fháil tar éis uasmhéid de 4 uair oibre. Ina theannta sin, ba chóir go mbeadh briseadh ón obair ag Lorraine ar feadh 3 seachtaine ar a laghad le linn laethanta saoire an tsamhraidh. Níor chóir iarraidh ar Lorraine oibriú idir 8in agus 8rn agus ba chóir di sos dhá lá a fháil i dtréimhse 7 lá ar bith.

Sula bhfostaíonn sé/sí Lorraine, bá chóir d'úinéir an ollmhargaidh cóip de theastas breithe Lorraine a fheiceáil agus toiliú scríofa tuismitheora nó caomhnóra a bheith faighte. Caithfidh an t-úinéir taifead a choinneáil chomh maith d'ainm iomlán Lorraine, dáta breithe, am tosaithe agus críochnaithe gach lá, agus sonraí dá cuid íocaíochta. Ba chóir na taifid seo a choinneáil ar feadh 3 bliana ar a laghad tar éis do Lorraine críochnú ag obair san ollmhargadh. Ar deireadh, ba chóir don úinéir achoimre den reachtaíocht maidir le fostaíocht leanaí agus daoine óga a léiriú san áitreabh, agus na ceanglais dhlíthiúla maidir le téarmaí scríofa na fostaíochta a shásamh.

Page edited: 12 March 2014