Cás-staidéar: Cead Fostaíochta do Chleithiúnaí/Pháirtnéir/Chéile

Tháinig Alice go hÉirinn ó na hOileáin Fhilipíneacha lena fear céile atá fostaithe ar Cead Fostiaíochta Scileanna Criticiúla. Cárta. Bhí sí ag cuardach oibre agus tháinig sí ar phost le siopa áitiúil. Rinne an fostóir fiosruithe faoi chead fostaíochta a fháil do Alice, ach tá sé ráite acu léi go mbeidh sé ró-chostasach an cead a fháil di. Bhí an-díomá ar Alice agus thug sí cuairt ar an Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil chun breis faisnéise a fháil faoi cheadanna fostaíochta agus na roghanna atá aici.

Is é fírinne an scéil ná toisc go bhfuil fear céile Alice cheana féin ag obair in Éirinn ar Chead Fostiaíochta Scileanna Criticiúla, tá Alice incháilithe do Cead Fostaíochta do Chleithiúnaí/Pháirtnéir/Chéile (CPC). Ní ghearrtar aon táille as an gcead seo agus ní chaithfidh an fostóir an ról seo a fhógairt le feiceáil an bhfuil saoránach Éireannach nó LEE ar fáil. Dúirt Alice an méid seo lena fostóirí féideartha agus tá iarratas déanta acu, agus Cead Fostaíochta CPC faighte acu do Alice. De bhrí go bhfuil Alice ag obair anois, baineann reachtaíocht cosanta fostaíochta léi ar an mbealach céanna le gach oibrí eile in Éirinn.

Page edited: 6 January 2015