Anseo atá tú: Baile > Reference > Case studies > Cás-Staidéar: íosphá

Cás-Staidéar: íosphá

Oibríonn Seán 43 uaireanta in aghaidh na seachtaine ina áirítear trí uair a' chloig ar an Satharn. Tá sé i dteideal íosphá de €9.25 toisc gur fostaí aosach taithíthe é agus níl sé ar chúrsa oiliúna ná staidéir. Íoctar ollphá de €400 in aghaidh na seachtaine leis. Cuimsítear táille €20 sa phá do Sheán as ucht oibriú Dé Sathairn. D'iarr sé ar a fhostóir faoin íosphá náisiúnta agus thug a fhostóir an teolas a leanas dó:

  • Tá an tréimhse tagartha pá ar bhonn seachtainiúil
  • Má roinntear an t-ollphá (€400) ar na huaireanta a oibríodh (43), tugann sé seo meánráta pá de €9.30 in aghaidh na huaire.

Tá sé seo beagán os cionn an íosráta pá náisiúnta de €9.25 in aghaidh na huaire. An bhfuil fostóir Seán ceart?

Freagra
Níl, tá fostóir Seán mícheart. Níor chóir go gcuimseofaí an táille €20 as ucht oibriú Dé Sathairn do chuspóirí an íosphá náisiúnta. Ciallaíonn sé seo gur cheart €380 amháin a roinnt ar 43, ag tabhairt meánráta pá de €8.84 - taobh thíos den íosphá náisiúnta ag €9.25.

Is bunphá de €397.75 (€9.25 x 43) móide €20 mar tháille an Sathairn atá mar theidlíocht ag Seán a thagann go dtí iomlán de €417.75.

Page edited: 6 January 2017

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du