Cás-Staidéar: íosphá

Oibríonn Seán 43 uaireanta in aghaidh na seachtaine ina áirítear trí uair a' chloig ar an Satharn. Tá sé i dteideal íosphá de €9.25 toisc gur fostaí aosach taithíthe é agus níl sé ar chúrsa oiliúna ná staidéir. Íoctar ollphá de €400 in aghaidh na seachtaine leis. Cuimsítear táille €20 sa phá do Sheán as ucht oibriú Dé Sathairn. D'iarr sé ar a fhostóir faoin íosphá náisiúnta agus thug a fhostóir an teolas a leanas dó:

  • Tá an tréimhse tagartha pá ar bhonn seachtainiúil
  • Má roinntear an t-ollphá (€400) ar na huaireanta a oibríodh (43), tugann sé seo meánráta pá de €9.30 in aghaidh na huaire.

Tá sé seo beagán os cionn an íosráta pá náisiúnta de €9.25 in aghaidh na huaire. An bhfuil fostóir Seán ceart?

Freagra
Níl, tá fostóir Seán mícheart. Níor chóir go gcuimseofaí an táille €20 as ucht oibriú Dé Sathairn do chuspóirí an íosphá náisiúnta. Ciallaíonn sé seo gur cheart €380 amháin a roinnt ar 43, ag tabhairt meánráta pá de €8.84 - taobh thíos den íosphá náisiúnta ag €9.25.

Is bunphá de €397.75 (€9.25 x 43) móide €20 mar tháille an Sathairn atá mar theidlíocht ag Seán a thagann go dtí iomlán de €417.75.

Page edited: 6 January 2017