Cás-Staidéar ar saoire atruach

Bhí an cara is fearr ag Ann go dona tinn san ospidéal tar éis timpiste bhóthair. Nuair a chuala sí an nuacht ag obair, d'iarr sí am saor ar a fostóir chun cuairt a thabhairt ar an ospidéal. Dúirt a fostóir nárbh fhéidir leis í a spáráil, agus go mbeadh uirthi dul tar éis na hoibre. Níos déanaí sa tseachtain, d'éag cara Ann agus tugadh am saor di chun freastal ar an tsochraid. Bhain a fostóir an t-am seo óna cuid pá ag deireadh na seachtaine.

Shíl Ann nár chóir go mbeadh an asbhaint seo déanta ag a fostóir óna pá ach an bhfuil sí ceart?

Níl, tá a fostóir ceart. Ní raibh teidlíocht aici d'am saor chun cuairt a thabhairt ar a cara san ospidéal mura raibh foráil ina conradh fostaíochta do shaoire mar seo, nó gnás agus cleachtas bunaithe ina áit oibre. Cé go gceadaíonn an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 do shaoire force majeure, tá sí seo srianta do bhreoiteacht a bhaineann le baill teaghlaigh atá gar don fhostaí.

Maidir le pá a asbhaint d'am saor don tsochraid, mura raibh foráil i gconradh fostaíochta Ann faoi shaoire atruach, níl aon teidlíocht aici do phá. Is saoire force majeure é saoire teoranta ó obair má bhíonn géarchéim teaghlaigh ann agus ní cheadaítear aon teidlíocht ar shaoire má bhíonn méala ann.

Page edited: 12 March 2014