Cás- Staidéar ar shaoire cúramóra agus saoire bhliantúil

Thóg Tom saoire cúramóra ón obair chun aire a thabhairt dá athair a bhí go dona breoite. Thóg sé formhór a theidlíocht de 78 seachtaine. Ar fhilleadh chun na hoibre dó, bhí sé ag plé saoire bliantúil lena fhostóir. Dúirt a fhostóir, mar a thuig sé féin, nach féidir le fostaithe saoire bhliantúil a thógáil sa bhliain fhéilire céanna ina gcríochnaíonn saoire cúramóra.

Tá fostóir Tom mícheart. Chomh fada agus go bhfuil dóthain uaireanta oibre carnaithe ag Tom, tá sé i dteideal saoire bliantúil a thógáil, fiú amháin má tharlaíonn sé seo sa bhliain fhéilire céanna ina gcríochnaíonn a shaoire cúramóra. An chéad 13 seachtaine amháin cibé ar bith a áirítear i dtreo theidlíocht do shaoire bhliantúil a bhunú. Ar an mbealach céanna, níl cearta ag Tom ach amháin maidir le saoire phoiblí a thiteann sa chéad 13 seachtaine dá shaoire cúramóra.

Is an tuastréimhse do shaoire cúramóra 104 seachtaine. Má éiríonn athair Tom breoite arís, is féidir le Tom iarratas a dhéanamh ar an bhfuílleach dá shaoire cúramóra. Tá sé i dteideal d'uasmhéid de 26 seachtaine chomh fada agus go bhfuil bearna atá ar laghad 6 seachtaine idir an dá thréimhse shaoire cúramóra.

Page edited: 5 February 2015