Cás-Staidéar: íocaíocht iomarcaíochta a mheas

Thosaigh Linda a post reatha ar an 1 Feabhra 2005. Tugadh fógra iomarcaíochta di ar 6 Iúil 2012 agus tháinig críoch lena post ar an 31 Lúnasa 2012. Leagadh as obair í ó 6 go dtí 10 Meitheamh 2012. Bhí ollphá seachtainiúil (is é sin, a pá seachtainiúil roimh cháin agus asbhaintí eile) de €800 aici. Teastaíonn ó Linda a fháil amach cé mhéid a bheidh a híocaíocht iomarcaíochta.

An t-uasteorainn ar thuarastail a áirítear do chuspóirí iomarcaíochta ná €600 in aghaidh na seachtaine. 7 mbliana agus 212 lá í an tseirbhís iomlán ag Linda. Ní raibh aon bhristeacha aici ina cuid leanúnachas fostaíochta. Cibé ar bith, laghdóidh an 5 lá asleagtha i Meitheamh 2012 a seirbhís inríofa go dtí 7 mbliana agus 207 lá. 207 lá is ea 57% (56.71%) de bhliain iomlán.

Ag ceadú 2 sheachtain do gach bliain seirbhíse agus do chuid de bhliain ar bhonn pro-rata, beidh Linda i dteideal do 16.14 seachtainí (2 sheachtain x 7.57 mbliana = 15.14, móide seachtain sa bhreis). Tabharfaidh sé seo íocaíocht iomarcaíochta do Linda de 16.14 x €600 = €9,684

Page edited: 12 March 2014