Cás-Staidéar: saoire bhliantúil a mheas

Thosaigh Jane ag obair dá fostóir 10 mí ó shin. Oibríonn sí 35 uair in aghaidh na seachtaine, ach bhí sí as láthair ón obair de bharr breoiteachta ar feadh 3 seachtainí le linn an ama seo. Nuair a rinne sí iarratas ar laethanta saoire, dúirt a fostóir go bhféadfadh sí corr seachtain a bheith saor aici nuair a bhí an gnó ciúin. Cad iad a cearta?

Chomh fada agus nach bhfuil conradh fostaíochta ag Jane a thugann cearta breise di, tá sí ag brath ar na forálacha san Acht um Eagrú Ama Oibre 1997. Sa 10 mí, d'oibrigh sí 1505 uaireanta (43 seachtainí x 35). Tugann sé seo teidlíocht de shaoire 4 seachtainí, ina chuimsítear 2 sheachtain saoire gan briseadh toisc go bhfuil sí fostaithe ar feadh níos mó ná 8 mí.

Cibé ar bith, d'fhéadfadh an t-am den bhliain inar thosaigh sí an fhostaíocht dul i bhfeidhm ar a teidlíocht. Faoin reachtaíocht, ritheann an bhliain saoire ó Aibreán go Márta, cé go n-úsáideann fostóirí áirithe an bhliain féilire. Mar shampla, má thosaigh Jane ag obair in Eanáir, tá a teidlíocht do shaoire bhliantúil mar a leanas:

1ú bliain saoire: d'oibrigh sí ó Eanáir go Márta. Toisc gur oibrigh sí níos mó ná 117 uaireanta sa 3 mhí seo tá si i dteideal d'aon tríú de sheachtain x 3 atá cothrom le seachtain amháin de shaoire bhliantúil.

2ra bliain saoire: d'oibrigh sí ó Aibreán go Deireadh Fómhair. Níl an 1,365 uaireanta aici atá riachtanach le bheith i dteideal do 4 seachtainí saoire bhliantúil sa bhliain saoire reatha. Tá sí tar éis oibriú níos mó ná 117 uaireanta i 6 as 7 mí. Tugann sé seo teidlíocht d'aon tríú de sheachtain x 6 di atá cothrom le 2 sheachtain saoire.

Go dtí seo mar sin, le linn an 2 bhliain saoire a bhaineann, tá iomlán de 3 sheachtain saoire tuillte aici.

Ina theannta sin, nuair atá a fostóir ag déanamh cinneadh faoi cén uair gur féidir saoire a thógáil, caithfidh siad aon dualgais teaghlaigh a bheadh ag Jane a thógáil san áireamh, chomh maith le deiseanna scíthe agus áineasa.

Má tá deacracht ag Jane ag fáil a teidlíocht do shaoire bhliantúil ba chóir di an fhoirm ghearáin ar líne nua a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie.

Page edited: 22 March 2016