Cás-staidéar 2: Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht (ITF)

Seo sampla a thaispeánann conas a ríomhtar ioncam i leith Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht í 2017

Cás-staidéar

Tá John ina chónaí lena pháirtí Máire agus lena gceathrar leanaí. Tá sé ag obair do chuideachta le tamall maith, ach níl a chuid uaireanta oibre rialta. Téann siad idir 30 agus 48 uair an chloig in aghaidh na seachtaine. Mar thoradh air sin, is féidir leis idir €300 agus €480 in ollphá a thuilleamh gach seachtain. Tá Mary ag fáil €209 de Liúntas Cúramóra agus oibríonn sí go páirtaimseartha mar chúntóir baile do Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte |(FSS) ag tuilleamh €96 in aghaidh na seachtaine. Tá a n-iníon 15 bliana d’aois agus tá post páirtaimseartha aici ag an deireadh seachtaine, ag tuilleamh €45 in aghaidh na seachtaine. Faigheann John agus Mary Sochar Leanaí de €588 in aghaidh na míosa dá gceathrar leanaí.

Glanioncam seachtainiúil ó fhostaíocht (féach nóta 1) €349.71 agus €96 = €445.71

Móide Glanioncam seachtainiúil ó fhéinfhostaíocht 0

Móide Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh (Féach nóta 2) €209

Móide Ioncam ó Phinsin ghairme 0

Ioncam Iomlán €654.71

Is é an uasteorainn ioncaim i gcás teaghlaigh ina bhfuil ceathrar leanaí ná €834. Is é an difear idir €834 agus €654.71 ná €179.29. Is é 60% den difríocht ná €107.57.

Gheobhaidh John íocaíocht ITF de € €108 gach seachtain (slánaithe suas).

Nóta 1

Tá uaireanta John mírialta agus mar sin ní hionann an méid a thuilleann sé ó sheachtain go seachtain. Chun a ioncam seachtainiúil iomlán a fháil, is féidir leis an Roinn meán a ioncaim thar thréimhse idir sé go hocht seachtaine a fháil. Is minic a úsáidtear an P60 is déanaí chun an meán-ioncam ó fhostaíocht a ríomh. Sa chás seo, is é a mheán-ioncam thar shé seachtaine ná €349.71.

Ní dhéantar measúnú ach ar ioncam John ó fhostaíocht. Ní mheasúnaítear ioncam a n-iníne toisc go bhfuil sí faoi bhun 22 bliain d’aois agus in oideachas lánaimseartha.

Nóta 2

Ní chuimsítear Sochar Leanaí sa mheasúnú d’Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht. Áfach, i 2016 déanfar measúnú den Liuntas Cúramóra Mhary mar ioncam – €209.

Page edited: 26 March 2018