Cás-staidéar 2: Do phinsean a ríomh faoi chomhaontuithe déthaobhacha slándála sóisialaí

Léiríonn an sampla seo conas a dhéantar do theidlíocht ar Phinsean Stáit (Ranníocach) a ríomh faoi chomhaontuithe déthaobhacha slándála sóisialaí.

Cás-staidéar

Bhí Mary ag obair in Éirinn ar feadh díreach os cionn aon bhliain déag agus tá 600 ranníocaíocht Éireannach aici. Chaith sí 23 bliain ag obair sna Stáit Aontaithe agus tá 1,200 ranníocaíocht aici ansin.

Beidh sí 66 bliain d’aois an mhí seo chugainn agus tá sí tar éis filleadh ar Éirinn chun dul ar scor. Teastaíonn uaithi a fháil amach an mbeidh sí i dteideal Pinsean Stáit (Ranníocach) a fháil nuair a bheidh sí 66 bliain d’aois.

Céim 1

Ríomh an ‘ráta barúlach pinsin’ atá ag Mary. Is éard atá ann ná ráta an Phinsin Stáit (Ranníocach) a bheadh Mary i dteideal a fháil dá ndéanfaí a ranníocaíochtaí ar fad a mheasúnú mar ranníocaíochtaí Éireannacha. Chun an ráta barúlach pinsin a fháil, ríomh líon iomlán na ranníocaíochtaí ar fad atá ag Mary (idir ranníocaíochtaí eachtracha agus ranníocaíochtaí Éireannacha) agus roinn é faoi líon na mblianta a d’oibrigh sí in Éirinn agus thar lear.

Líon iomlán na ranníocaíochtaí inmheasúnaithe ar fad atá ag Mary: 600 + 1200 = 1,800 ranníocaíocht

Líon iomlán na mblianta a oibríodh: 11 bhliain in Éirinn agus 23 bliain i Stát Aontaithe Mheiriceá = 34 bliain

Líon iomlán na ranníocaíochtaí roinnte faoi líon na mblianta a oibríodh: 1800 ÷ 34 = 52.9

Is é meánlíon na ranníocaíochtaí bliantúla atá ag Mary ná 52.9.

Is ionann an ráta barúlach pinsin atá ag Mary agus an t-uasráta toisc go bhfuil ranníocaíocht bhliantúil ar an meán de 52.9 aici. Tá sé seo níos airde ná an 48 ranníocaíocht bhliantúil ar an meán a theastaíonn chun an Pinsean Stáit (Ranníocach) uasta a fháil.

Dá bhrí sin is ionann a ráta barúlach pinsin agus ráta uasta an Phinsin Stáit (Ranníocach) de €230.30.

Faigh amach cad é ráta an Phinsin Stáit (Idirthréimhseach) bunaithe ar mheánlíon do ranníocaíochtaí bliantúla.

Céim 2

Ansin cuir an fhoirmle seo a leanas i bhfeidhm: (A x B) ÷ C = ráta an Phinsin Stáit (Ranníocach)

A = an ráta barúlach pinsin

B = líon na ranníocaíochtaí Éireannacha

C = líon iomlán na ranníocaíochtaí (Éireannacha agus eachtracha)

Tógann tú an figiúr don ráta barúlach pinsin agus déanann tú é a iolrú faoi líon iomlán na ranníocaíochtaí Éireannacha (B):

€230.30 x 600 = €138,180

Ansin déan €138,180 a roinnt faoi líon iomlán na ranníocaíochtaí Éireannacha agus Meiriceánacha a ríomhamar níos luaithe mar 1800:

€138,180 ÷ 1800 = €76.76

Is é an ráta Pinsin Stáit (Idirthréimhseach) atá ag Mary ná €76.76.

Page edited: 11 February 2015