Cás-Staidéar 1:Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht(ITF)

Seo sampla a thaispeánann conas a ríomhtar ioncam i leith Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht in 2017

Cás-staidéar

Tá triúr leanaí ag Mary. Tá an leanbh is óige atá aici cúig bliana d’aois. Tá íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora á fáil aici agus tairgeadh obair pháirtaimseartha di le déanaí. Má ghlacann sí leis an bpost, beidh sí ag obair trí lá sa tseachtain agus tuillfidh sí €300. Ba mhaith le Mary glacadh leis an bpost toisc go bhfuil a leanaí ar fad ar scoil anois ach tuigeann sí go gcuirfear isteach ar a hÍocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora.

An mbeadh Mary níos fearr as ó thaobh airgid de dá nglacfadh sí leis an tairiscint oibre? Tá sí ina cónaí ina teach le 20 bliain anuas agus tá morgáiste measartha beag aici. Faigheann sí íocaíocht chothabhála €80 in aghaidh na seachtaine i leith a costais mhorgáiste, rud nach gcuireann isteach ar a hÍocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora. Tá post páirtaimseartha ag a hiníon is sine i siopa áitiúil.

Glanioncam seachtainiúil ó fhostaíocht (féach nóta 1) €300.00

Móide Glanioncam seachtainiúil ó fhéinfhostaíocht €0.00

Móide Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh (Féach nóta 2) €194.90

Móide Ioncam ó Phinsin ghairme €0.00

Móide Airgead Cothabhála a fhaightear €80.00

Ioncam Iomlán €574.90

Is é an uasteorainn ioncaim don Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (ITF) i gcás teaghlaigh ina bhfuil triúr leanaí ná €713. Is é an difríocht idir €713 agus €574.90 ná €138.10. 60% den difríocht €138.10 is €82.86

Gheobhaidh Mary íocaíocht ITF €83 gach seachtain (slánaithe suas).

Má ghlacann sí leis an bpost beidh ioncam iomlán €657.90 aici lena n-áirítear ITF.

Nóta 1

Déantar glanioncam Mary ó fhostaíocht a mheasúnú i leith ITF, ach, ní mheasúnaítear ioncam a hiníne toisc go bhfuil sí faoi bhun 22 bliain d’aois agus in oideachas lánaimseartha.

Nóta 2

Má fhaigheann Mary €300 ó fhostaíocht, laghdófar a hÍocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora go dtí €105.50. Gheobhaidh sí €29.80 freisin do gach leanbh.

Léigh anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a dtéann ioncam ó fhostaíocht i bhfeidhm ar d’Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora.

Page edited: 26 March 2018