Anseo atá tú: Baile > Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais

Príobháideachas agus Fianáin

Tá láithreán gréasáin citizensinformation.ie á chothabháil ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, gníomhaireacht reachtúil atá freagrach as seirbhísí faisnéise, comhairle agus tacaíochta a chur ar fáil don phobal in Éirinn. Tugann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh aitheantas iomlán don cheart príobháideachais atá agat agus ní bhaileoidh siad aon fhaisnéis phearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo gan toiliú soiléir a fháil ar dtús uait. Déileálfar leis an bhfaisnéis phearsanta a thugann tú de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, agus cloífidh siad go dian leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais maidir leis an láithreán gréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar ná cleachtais phríobháideachais láithreán gréasáin eile. Mínítear cuid de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo ag deireadh an leathanaigh seo.

Bailiú agus úsáid na faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn láithreán gréasáin citizensinformation.ie aon sonraí pearsanta, seachas faisnéis a sheolann tú féin isteach go toiliúil. (Mar shampla, má chuireann tú aiseolas chugainn nó má chuireann tú ceist orainn). Ní úsáidtear aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an mbealach seo ach le haghaidh na haidhme ar chuir tú ar fáil í.

Faisnéis a bhailímid go rialta

Is féidir linn an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú ó gach úsáideoir den láithreán:

  • Faisnéis staitistiúil (seoladh IP agus óstainm, leagan an bhrabhsálaí, leathanaigh ar ar tugadh cuairt etc.)
  • Seoladh an láithreáin ghréasáin dheireanaigh ónar bhain tú ár láithreán amach, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh
  • Faisnéis eile a sheoltar ar aghaidh i bhfoirmeacha, mar shampla, má sheolann tú ar aghaidh do shonraí pearsanta nuair a bhíonn foirm á hiarraidh agat nó aiseolas á chur ar fáil agat

Céard dó a n-úsáidimid an fhaisnéis

Ní úsáidfear aon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú ach amháin le haghaidh na haidhme ar chuir tú ar fáil í. Má dhéanann tú iarratas ar fhoirm, seolfar na sonraí a soláthraíodh ar aghaidh go dtí an Rannóg nó an Ghníomhaireacht fhreagrach. Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a láimhseálfaidh aon cheisteanna a chuirtear isteach. Scriosfar do shonraí ón gcóras i ndiaidh tréimhse áirithe ama. Ní úsáidtear aon fhaisnéis eile a bhailítear ach le hanailís a dhéanamh ar phatrúin úsáide, le treoir a thabhairt dúinn maidir le feabhas a chur ar an láithreán.

Ní dhéanfaidh Faisnéis do Shaoránaigh iarracht cuairteoirí ar leith a aithint, ná na sonraí teicniúla a liostaítear thuas a cheangal le haon duine. Ní bhainfear úsáid as an bhfaisnéis ach ar mhaithe le haidhmeanna staitistiúla agus aidhmeanna eile a bhaineann leis an riarachán.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach “sonraí pearsanta” iad mionsonraí teicniúla nach féidir linn a cheangal le haon duine inaitheanta ar leith le haghaidh na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003.

Fianáin

Is píosaí beaga faisnéise fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Féadfaidh an láithreán gréasáin roinnt fianán a léamh nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán arís. D’fhéadfadh an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán baint le do ghnáthaimh bhrabhsála ar an leathanach gréasáin, nó le huimhir uathúil aitheantais ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin “cuimhne” a bheith ort ar fhilleadh arís ort. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le hoibriú an láithreáin ghréasáin. Go ginearálta, ní chuimsíonn fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir leat bheith sainaitheanta, murar thug tú an fhaisnéis sin don láithreán gréasáin.

Úsáideann citizensinformation.ie fianáin i roinnt áiteanna.

  • Nuair a thugann tú cuairt i dtosach ar citizensinformation.ie, feicfidh tú teachtaireacht a chuireann ar an eolas thú faoi fhianáin. Má chliceálann tú ar an gcnaipe ‘Folaigh an teachtaireacht seo’, socróidh citizensinformation.ie fianáin a chuirfidh i dtaifead do rogha.
  • Socraíonn an láithreán gréasáin fianán nuair a úsáideann nó nuair a fhéachann tú ar an bhfoirm ‘Déan Teagmháil Linn’. Ní chuimsíonn an fianán seo aon fhaisnéis phearsanta, ach úsáidtear é chun cabhrú le hionsaí slándála a chosc, ar a dtugtar ‘atreorú trasláithreáin’.
  • Socraítear fianán, chomh maith, chun ligeann do na cnaipí athraithe méid téacs agus ard-infheictheachta oibriú.
  • Tá líon fianáin socraithe chun oibriú roinnt feidhmiúlachta seicliosta a cheadú.
  • Roimh Mheitheamh 2014, má chuaigh tú isteach i citizensinformation.ie leis an chuid is mó fóin phóca, chuirfí ceist ort má ba mhian leat breathnaigh ar leagan fóin phóca an tsuímh gréasáin. Socraíodh fianán chun clárú an ndeachaigh tú sa suíomh le fón póca nó le brabhsálaí deisce.
  • Úsáideann an láithreán gréasáin seo Google Custom Search chun feidhmíocht chuardaigh an láithreáin a chur ar fáil. Féadfaidh Google fianáin a shocrú nuair a úsáideann tú an fheidhm chuardaigh. Féadfaidh tú teacht ar bheartas príobháideachais Google anseo: www.google.com/policies/privacy/.
  • Ina theannta sin, féadfaidh Google fianáin a shocrú nuair a léirítear Google Maps ar an láithreán gréasáin seo.

Ligfidh tromlach na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó chun do chuid socruithe a oiriúnú le haghaidh fianán. Chun teacht ar fhaisnéis ar conas seo a dhéanamh, féach ar an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, má mhúchann tú fianáin, nó má athraíonn tú do chuid socruithe, tharlódh nach n-oibreodh roinnt gnéithe de citizensinformation.ie i gceart.

Tuilleadh Faisnéise nó iarratas a dhéanamh

Má tá imní ort faoin mbealach a phróiseáiltear sonraí pearsanta tríd an láithreán gréasáin seo, ná bíodh aon drogall ort an imní seo a chur in iúl dúinn tríd an bpost ag an seoladh a leanas:

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Urlár na Talún

Teach Ché Sheoirse

43 Sráid Chnoc na Lobhar

Baile Átha Cliath 2

Guthán: +353 761 07 9000

Fax: +353 1 6059099


Gluais na dtéarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí Gréasáin

An píosa bogearra a úsáideann tú le leathanaigh ghréasáin a léamh. Is samplaí iad Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox agus Opera.

Seoladh IP

Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta ghréasáin), a chuirtear in iúl i gcód prótacal idirlín (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh sainiúil IP ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé nach ionann an seoladh i gcónaí gach uair a dhéantar ceangal.

Page edited: 28 July 2014

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du