Príobháideacht agus Fianáin

Meán Fómhair 2017

Tá láithreán gréasáin citizensinformation.ie á chothabháil ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, gníomhaireacht reachtúil atá freagrach as seirbhísí faisnéise, comhairle agus abhcóideachta a chur ar fáil don phobal in Éirinn. Tugann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh aitheantas iomlán don cheart príobháideachais atá agat agus ní bhaileoidh sé aon fhaisnéis phearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo gan toiliú soiléir a fháil ar dtús uait. Déileálfar leis an bhfaisnéis phearsanta a thugann tú de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, agus i gcomhréir leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachta maidir leis an láithreán gréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar ná cleachtais phríobháideachais láithreán gréasáin eile. Mínítear cuid de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo ag deireadh an leathanaigh seo.

Bailiú agus úsáid na faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn an láithreán gréasáin citizensinformation.ie aon sonraí pearsanta, seachas faisnéis a sheolann tú féin isteach go toiliúil. (Mar shampla, má chuireann tú aiseolas chugainn nó má chuireann tú ceist orainn). Ní úsáidtear aon fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an mbealach seo ach le haghaidh na haidhme ar chuir tú ar fáil í.

Faisnéis a bhailímid go rialta

Is féidir linn an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú ó gach úsáideoir den láithreán:

  • Faisnéis staitistiúil (seoladh IP agus óstainm, leagan an bhrabhsálaí, leathanaigh ar ar tugadh cuairt etc.)
  • Seoladh an láithreáin ghréasáin dheireanaigh ónar bhain tú ár láithreán amach, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh.

Cad dó a n-úsáidimid an fhaisnéis?

Ní dhéanfaidh Faisnéis do Shaoránaigh iarracht cuairteoirí ar leith a aithint, ná na sonraí a cheangal le haon duine. Ní bhainfear úsáid as an bhfaisnéis ach ar mhaithe le cuspóirí staitistiúla agus riaracháin eile.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach “sonraí pearsanta” iad mionsonraí teicniúla nach féidir linn a cheangal le haon duine inaitheanta ar leith, chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003.

Fianáin

Is píosaí beaga faisnéise fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Féadfaidh an láithreán gréasáin roinnt fianán a léamh nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán arís. D’fhéadfadh an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán baint le do ghnáthaimh bhrabhsála ar an leathanach gréasáin, nó le huimhir uathúil aitheantais ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin “cuimhne” a bheith ort ar fhilleadh arís ort. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le hoibriú an láithreáin ghréasáin. Go ginearálta, ní chuimsíonn fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir thú a shainaithint, murar thug tú an fhaisnéis sin don láithreán gréasáin.

Is féidir breis faisnéise a fháil ar fhianáin ag http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Úsáideann citizensinformation.ie fianáin i roinnt áiteanna

  • Nuair a thugann tú cuairt ar citizensinformation.ie i dtosach báire, feicfidh tú teachtaireacht a chuireann ar an eolas thú faoi fhianáin. Má chliceálann tú an cnaipe ‘Folaigh an teachtaireacht seo’, socróidh citizensinformation.ie fianáin a chuirfidh i dtaifead do rogha.
  • Úsáideann an láithreán gréasáin seo Sainchuardach Google chun feidhmiúlacht chuardaigh an láithreáin a sholáthar. Féadfaidh Google fianáin a shocrú nuair a úsáideann tú an fheidhm chuardaigh. Is féidir leat teacht ar bheartas príobháideachais Google anseo: google.com/policies/privacy/.
  • • Úsáideann an láithreán gréasáin seo Anailísíocht Google chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ar citizensinformation.ie an láithreán gréasáin. Socraíonn Google roinnt fianán chun go gcuirtear Anailísíocht Google i bhfeidhm. Áirítear leis an bhfaisnéis a bhailítear conas a bhaineann úsáideoirí citizensinformation.ie amach, cén gléasanna atá á n-úsáid, cé chomh fada a chaitheann úsáideoirí ar leathanaigh ar leith, cé mhéid úsáideoir a thugann cuairt ar an láithreán agus cé mhéid úsáideoir a thugann cuairt ar leathanaigh ar leith. Cabhraíonn seo linn chun feabhas a chur ar an láithreán, mar shampla, cabhraíonn sé linn a chinntiú gurb éasca teacht ar fhaisnéis. Is féidir leat teacht ar bhreis sonraí faoi bheartas príobháideachais Google anseo: google.com/analytics/learn/privacy.html. Féadfaidh tú fianáin Anailísíocht Google a dhiúltú tríd an uirlis a úsáid: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Féach chomh maith ‘Conas a úsáideann Google sonraí nuair a úsáideann tú láithreáin nó aipeanna ár gcomhpháirtithe’: google.com/policies/privacy/partners/.
  • Is féidir fianáin ó Google a shocrú nuair a thaispeántar Léarscáileanna Google ar an láithreán gréasáin seo.
Fianáin ar Citizensinformation.ie
Ainm an Fhianáin Am Éagtha Cur Síos
CIcookieok1 12 Mhí Cuireann sé i dtaifead má dhún tú an Fógra Fianáin agus folaíonn sé an fógra ar feadh 12 mhí.
CIOGAnalytics 12 mhí ón gcuairt dheireanach Anailísíocht Google
CIOGAnalytics_gid 24 uair an chloig ón gcuairt dheireanach Anailísíocht Google
_gat 10 nóiméad Úsáidtear é chun an ráta iarrata a bhrostú

Fianáin a bhainistiú

Ligeann tromlach na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó chun do chuid socruithe a oiriúnú le haghaidh fianán. Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach na naisc, le do thoil, maidir le socruithe fianán do na brabhsálaithe is mó a úsáidtear. Tabhair faoi deara, le do thoil, má mhúchann tú fianáin nó mó athraíonn tú do shocruithe, b’fhéidir nach n-oibreoidh roinnt gnéithe de chuid citizensinformation.ie i gceart.

Breis Faisnéise nó iarraidh a dhéanamh

Má tá imní ort faoin mbealach a phróiseáiltear sonraí pearsanta tríd an láithreán gréasáin seo, ná bíodh aon drogall ort an imní seo a chur in iúl dúinn tríd an bpost ag an seoladh a leanas:

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
Urlár na Talún
Teach Ché Sheoirse
43 Sráid Chnoc na Lobhar
Baile Átha Cliath 2
Guthán: +353 761 07 9000
Facs: +353 1 6059099

Gluais téarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí Gréasáin

Na bogearraí a úsáideann tú chun leathanaigh ghréasáin a léamh. I measc na samplaí, tá Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari agus Opera.

Seoladh IP

Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín), a chuirtear in iúl i gcód prótacal idirlín (mar shampla 192.168.72.34). Tá seoladh ar leith IP ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé nach ionann an seoladh i gcónaí gach uair a dhéantar ceangal.

Page edited: 12 September 2017