Obair in Éirinn

Ag teacht go hÉirinn chun oibriú
Ceart na náisiúnach AE agus na náisiúnach neamh-AE chun oibriú in Éirinn. Áirítear faisnéis ar conas iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta.

Cead Fostaíochta Ginearálta
Faigh amach faoi Cheadanna Fostaíochta Ginearálta, cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh agus cá huair is féidir le duine a bhfuil cead oibre aige poist a mhalartú
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha > Ceadanna fostaíochta

Ag teacht ón AE/LEE chun oibriú
Cur síos ar cheart na náisiúnach AE agus na náisiúnach neamh-AE chun oibriú in Éirinn agus áirítear a gcearta fhostaíochta. Ina theannta sin leagtar amach agus áirítear teidlíochtaí saoránach Éireannaigh a thagann ar ais in Éirinn, go háirithe na daoine dífhostaithe.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha

Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile
Mionsonraí na socruithe le teacht ar fhostaíocht a dhéanamh do chéilí, do pháirtnéirí agus do chleithiúnaigh shaoránaigh neamh-LEE atá ina sealbhóirí Ceada Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha nó taighdeoirí.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha > Ceadanna fostaíochta

Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha
Is cead fostaíochta é Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha d'fhostaithe i gcatagóirí ainmnithe, ag brath ar leibhéal an tuarastail.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha > Ceadanna fostaíochta

Cáilíochtaí ardoideachais agus oideachais leanúnaigh
An córas aitheantais atá ann do cháilíochtaí.
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Oideachas tríú leibhéil > Coláistí agus Cáilíochtaí

Post a fháil in Éirinn
Cuireann an doiciméad seo faisnéis ar fáil do náisiúnaigh LEE agus náisiúnaigh neamh-LEE faoi conas fostaíócht a fháil in Éirinn.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha

Ag teacht go hÉirinn - cáin agus ÁSPC
Ag teacht go hÉirinn le dul ag obair anseo; cáin, áit chónaithe, áit sainchónithe, cánachas dúbailte, ioncam a saoraíodh roimh theacht go hÉirinn agus fostaíocht sealadach in Éirinn.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha

Teacht go hÉirinn le infheistiú nó gnó a chur ar bun
Faisnéis do náisiúnaigh choigríche, a áiríonn faisnéis faoi na scéimeanna inimircigh d’infheisteora, fiontraí agus chead gnó.
This document is in: Fostaíocht > Cineálacha Fostaíochta > Féinfhostaíocht