Cearta cónaithe in Éirinn

Is náisiúnach Liotuánach mé agus táim i mo chónaí agus ag obair i mBaile Átha Cliath. Chuaigh mé chuig Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (BNGSI) chun cead cónaithe a fháil ach dúradh liom nach gá dom ceann a fháil? An bhfuil sé seo fíor?
Tá sé sin fíor. Ní gá do náisiúnaigh an AE cead cónaithe a fháil le cónaí agus obair in Éirinn. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi chearta cónaithe náisiúnach AE/LEE.

Is saoránach Éireannach mé agus tá mé i mo chónaí sa Fhrainc le mo pháirtí Rúiseach den ghnéas céanna. Táim ag bogadh ar ais go hÉirinn le dul ag obair. An féidir liom mo pháirtí a thabhairt le cónaí liom in Éirinn?
Is féidir agus tá an ceart seo leagtha síos sa dlí. Faoin Rialacháin AE is féidir leat a chruthú go bhfuil sibh i bhur gcónaí le chéile mar lánúin le 2 bhliain anuas ar a laghad, is féidir leis/léi iarratas a chur isteach ar bheith aitheanta mar "bhall teaghlaigh ceadaithe" i ndiaidh don bheirt agaibh teacht go dtí an Stát. Toisc go bhfuil do pháirtí ina shaoránach de thír dá bhfuil víosa ag teastáil, beidh air/uirthi iarratas a chur isteach ar víosa sula dtaistealaíonn sé/sí go hÉirinn.

Is bean ón Afraic Theas mé, agus táim pósta le saoránach de chuid na Gearmáine agus ag obair sa Ghearmáin faoi láthair. An bhfuil sé de chead agam cónaí agus obair in Éirinn?
Faoi Rialacháin AE, is féidir leat teacht in éineacht le d'fhear céile má tá sé ag bogadh go hÉirinn le n-obair. Mura bhfuil sé ag bogadh go hÉirinn, níl tú i dteideal cónaí agus obair anseo gan cead fostaíochta, toisc nach saoránach de bhallstát an AE nó an LEE tú.

Is saoránach Éireannach mé. Má phósaim mo chailín Síneach sa tSín, an féidir léi teacht chun cónaí liom in Éirinn?
Mar saoránach Síneach, beidh ar do chailín víosa a fháil le teacht go hÉirinn. Ba chóir di iarratas ar víosa ar líne a dhéanamh. Beidh uirthi cáipéisí sonracha a sholáthar le tacú leis an iarratas.

Is Astrálach mé agus táim pósta le saoránach Éireannach agus i mo chónaí i gCorcaigh. An féidir le m'athair Astrálach teach chun cónaí linn? Faigheann sé pinsean stáit Astrálach.
Más féidir le d'athair a léiriú gur féidir leis é féin a chothú in Éirinn agus má tá árachas sláinte príobháideach aige, is féidir leis teacht chun cónaí leat in Éirinn.

Tá mé i mo chónaí agus ag obair in Éirinn ar chead oibre le 4 bliana anuas. Cathain is féidir liom iarratas a chur isteach ar chónaí fadtéarmach?
Má tá obair ar chead fostaíochta le 5 bhliain as a chéile déanta agat, ní gá duit cead fostaíochta a bheith agat a thuilleadh. Tabharfar cead fanacht ar feadh 1 bhliain stampa 4 duit. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chónaí fadtéarmach gur cead fanacht sínte ar feadh 5 bliana é.
Page edited: 7 September 2015