An córas polaitiúil ag leibhéal aitiúil

Eolas

Tá córas rialtas áitiúil in Éirinn. Is iad páirtithe an rialtais áitiúil ná na comhairlí contae agus comhairlí chathrach. Ó 1 Meitheamh 2014, cuirtear córas ceantar bardais a chomhtháthaíonn rialachas baile agus contae in áit na bardais agus comhairlí ceantair uirbeach. Tá 31 comhairle contae agus chathrach ag leibhéal contae nó cathrach le ceantair bhardais comhtháite. Soláthraíonn siad seo seirbhísí rialtais ar fud na tíre.

Tá sé de dhualgas ar na hÚdaráis áitiúla ionadaíocht a dhéanamh ar shon pobail áitiúla agus déanamh cinnte de go nochtfar a gcuid tuairimí agus a gcuid riachtanais. Bíonn toghcháin áitiúla ar siúl agus bíonn ionadaithe tofa ar an Údarás. Tá an cumhacht ag na hionadaithe seo, vótáil ar son nó in aghaidh forbairtí go mbeidh tionchar acu ar an bpobal áitiúil.

Tá sé de dhualgas ar an Údarás áitiúil réimse leathan seirbhísí a sholáthar ina gceantar féin. Seo liosta de chuid do na seirbhísí a sholáthraíonn siad:

  • Tithíocht
  • Pleanáil
  • Bóithre
  • Soláthar Uisce agus Séarachas
  • Forbairt brostaithe agus ceannsaithe
  • Cosaint timpeallachta, aibhneacha, lochanna, aer agus torann san áireamh
  • Áiseanna caitheamh aimsire agus taitneamhacht áite

Féach an rannán ar an suíomh seo faoi rialtas áitiúil agus réigiúnach chun tuilleadh eolais a fháil (mar shampla, toghcháin áitiúla, riarachán rialtais áitiúil agus soláthair seirbhísí).

Page edited: 17 June 2014