Tús eolais ar chóras na hÉireann

Soláthar Tithe in Éirinn
Soláthraíonn an doiciméad seo forléargas ar thithíocht in Éirinn.

Cúram sláinte in Éirinn
Tá cur síos anseo ar sheirbhísí cúram sláinte in Éirinn, san áireamh tá cúram sláinte phoiblí agus phríobháideach.

Cáin in Éirinn
Léargas ginearálta ar cháin ioncaim agus ar chánacha eile in Éirinn.

Do pháiste a aistriú chuig bunscoil in Éirinn
Tá cur síos anseo ar an gcóras bunscolaíochta in Éirinn agus eolas ar na córais iarratais a bhaineann leo agus ar do pháiste a chur chuig do rogha scoil.

Do pháisté a aistriú chuig meánscoil Éireannach
Tá cur síos anseo ar na roghanna sa chóras scoile ag an dara leibhéal in Éirinn agus ar an gcóras scruduithe Stáit.

Do chearta leasa shóisialta agus tú ag bogadh go hÉirinn
Pléann an cháipéis seo do chearta leasa shóisialta má bhogann tú go hÉirinn ón gcoigrích.

Do cheart vótála
Tá cur síos anseo ar chearta shaoránaigh na hÉireann agus iad siúd go bhfuil conaí orthu in Éirinn a vótá a chaitheamh in aon toghchán.

An córas polaitiúil ag leibhéal náisiúnta
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an gcóras polaitiúil ag leibhéal náisiúnta, chomh maith le cur síos ar an Oireachtas. Tá míniú tugtha freisin ar na téarmaí polaitiúla a úsáidtear.

An córas polaitiúil ag leibhéal aitiúil
Tá cur síos anseo ar an córas rialtais ag leibheal áitiúil, ag leibheal contae/cathrach agus ag leibheal fochontae. Tá cur síos ar an ról agus na dualgaisí atá ag na húdarás áitiúla.

An córas leasa shóisialaigh in Éirinn
Céard é an córas leasa shóisialaigh in Éirinn? Cén chaoi a bhfuil sé eagraithe agus cé na daoine gur féidir leo iarratas a dhéanamh ar shochair leasa shóisialaigh?
This document is in: Leas Sóisialach > Córas Leasa Shóisialaigh na hÉireann