Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn

Réamhrá

Tá víosa iontrála bailí de dhíth ar dhaoine ó thíortha áirithe roimh theacht isteach sa Stát dóibh, bíodh sin bealach an aeir, na farraige nó an talaimh. Is greamaitheoir é víosa a chuirtear ar do phas nó do dhoiciméad taistil le léiriú go bhfuil tú údaraithe le teacht i dtír sa Stát ar an gcoinníoll go bhfuil aon choinníollacha iontrála eile a bheith comhlíonta. Ciallaíonn sé seo go mbeidh tú faoi réir rialaithe inimirce ag pointe iontrála sa Stát fiú má tá víosa agat. B’fhéidir go mbeadh ort clárú leis na húdaráis inimirce chomh maith.

An bhfuil víosa iontrála de dhíth orm?

Níl víosa riachtanach

Más saoránach thú den LEE, nó d’aon cheann de na tíortha atá liostaithe sa tábla i 'Tuilleadh faisnéise' thíos, níl víosa de dhíth ortle teacht i dtír in Éirinn. Tá sainmhíniú ar liosta na dtíortha nach bhfuil víosa de dhíth orthu le teacht isteach in Éirinn i Acht Inimirce 2004 (Víosaí) Ordú 2014 (IR 473/2014) arna leasú ag IR 175/2015 agus IR 513/2015.

Cé eile a bhfuil cead acu teacht i dtír in Éirinn gan víosa?

Níl víosa de dhíth ort le teacht i dtír in Éirinn más amhlaidh:

Viosa riachtanach

Má saoránach de cheann de na tíortha a bhfuil víosa de dhíth ar a náisiúnaigh, beidh víosa de dhíth ort nuair a thaistealaíonn tú go hÉirinn. Tá mionfaisnéis faoi na nósanna imeachta iarrtais ar shuíomh na Seirbhíse Eadóírsithe agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ). Moltar súil a chaitheamh ar a láithreán gréasáin sula ndéanann tú iarratas ar víosa, lena chinntiú go bhfuil an fhaisnéis is cothroime le dáta agat. Féadfaidh tú an liosta seo de cheisteanna coitianta faoi víosaí a léamh.

Cleithiúnach saoránaigh de chuid an AE: Más náisiúnaigh neamh-Lee thú ag teacht go hÉirinn ó thír eile de chuid an AE mar chleithiúnach saoránaigh de chuid an AE, agus nach bhfuil doiciméad agat dá ngairtear "Cárta cónaí baill teaghlaigh saoránaigh Aontais", d’fhéadfadh go mbeidh víosa de dhíth ort nuair a thaistealaíonn tú go hÉirinn don chéad uair. Má tá plean agat fanacht níos faide ná 3 mhí, ba cheart duit clarú leis na húdaráis inimirce agus iarratas a chur isteach ar chárta cónaithe. Má fhaigheann tú cárta cónaithe, beidh víosa athiontrála de dhíth ort le taisteal go hÉirinn san am atá le teacht.

Saghsanna víosaí

Más mian leat cuairt a thabhairt ar Éirinn ar feadh tréimhse níos giorra ná 3 mhí, mar shampla, laethanta saoire a chaitheamh, tabhairt faoi ghearrchúrsa staidéar nó freastal ar chruinnithe gnó, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar víosa gearchuairte ‘C’ d’iontráil singil nó d’iliontrálacha. Is í an fanacht uasta a cheadaítear faoi víosa gearrchuairte ‘C’ ná 90 lá. Má iontrálann tú an Stát ar víosa ‘C’, ní féidir leat síneadh a chur ar an gcead atá agat chun fanacht sa Stát. Ní mór duit fágáil agus iarratas eile a dhéanamh lasmuigh den Stát más mian leat filleadh.

Más mian leat taisteal go hÉirinn ar feadh breis agus 3 mhí, mar shampla, chun tabhairt faoi chúrsa staidéir, chun oibriú nó chun cónaí go buan in Éirinn le daoine muinteartha a chónaíonn in Éirinn cheana féin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar víosa fadchuairte ‘D’ d’iontráil singil. Má dheonaítear víosa fadchuairte ‘D’ duit agus más mian leat fanacht sa Stát ar feadh breis agus 3 mhí, nó i ndiaidh na tréimhse ceada a dheonaigh Oifigeach Inimirce duit ag port iontrála Éireannach, beidh ort clárú agus cead cónaitheachta a fháil.

Tá níos mó faisnéise ar fáil faoi cineálacha víosaí chomh maith víosaí turasóireachta, víosaí gnó and víosaí mac léinn.

Víosa aistrithe

víosa aistrithe de dhíth ar dhaoine ó líon beag tíortha chomh maith nuair a thagann siad go hÉirinn ar a mbealach chuig tír eile. Ní ligeann víosa aistrithe duit an port nó aerphort a fhágáil. Más saoránach thú de cheann de na tíortha seo a leanas, beidh víosa bailí aistrithe Éireannaigh de dhíth ort agus tú ag teacht i dtír sa Stát:

an Afganastáin an Iaráic
an Albáin an Liobáin
Cúba an Mholdóiv
Poblacht Dhaonlathach an Chongó an Nigéir
an Eiritré an tSomáil
an Aetóip -

féach IR 175/2015 (pdf)

Srí Lanca
Gána an tSiombáib
an Iaráin

Tarscaoilte víosa agus socrú cómhalartach víosa

Ceadaíonn Clár Tarscaoilte Víosa Gearrchónaithe náisiúnaigh de thíortha áirithe san Oirthear na hEorpa, sa Mheánoirthear agus san Áise le víosa gearrchónaithe RA acu teacht in Éirinn gan gá víosa Éireannach ar leith. Síntear an Clár go dtí 31 Mean Fómhair 2021.

Faoi Scéim Víosa na Breataine-Éireann (BIVS), féadfaidh cuairteoirí ón tSín taisteal gan srian laistigh den Comhlimistéar Taistil, (is é sin, Éire agus an RA, ach amháin Oileáin Mhuir nIocht nó Manainn ), agus víosa gearrchuairte na hÉireann nó na RA atá formhuinithe le ‘BIVS’ a úsáid. Ó 9 Feabhra 2015, síníodh an scéim go cuardaitheoirí ón India. Oibrítear an Scéim trí shocrú cómhalartach víosa, ina n-aithníonn Éire agus an RA víosaí gearrchuairte a d’eisigh an tír eile go ndéanfaidh daoine taisteal chuig a ndlínse.

Víosa athiontrála

Níl an chéad víosa a eisíodh duit bailí ach d'aon iontráil amháin isteach sa Stát. Más mian leat an Stát a fhágáil ar feadh tréimhse ghearr caithfidh tú cur isteach ar víosa athiontrála. Baineann sé seo freisin leis an taisteal go Tuaisceart Éireann; beidh gá agat le víosa athiontrála le teacht ar ais sa Stát. Le go bhféadfaidh tú víosa athiontrála a fháil ní mór duit a bheith cláraithe le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (BNGSI).

Rátaí

Is iad seo na táillí próiseála caighdeánacha neamh-in-aisíoctha d’iarratais ar víosa:

Víosaí iontrála agus athiontrála

Cosnaíonn víosa aistir shingil €60 agus beidh sé bailí d’iontráil amháin chuig an Stát a fhad le 90 lá tar éis dháta na heisiúna.

Cosnaíonn víosa ilaistir €100 agus beidh sé bailí d’iontrálacha iolracha chuig an Stát a mhéid a fhad 5 bliana tar éis dháta na heisiúna.

Cosnaíonn víosa idirthurais €25.

B’fhéidir go mbeadh táillí cumarsáide ann i roinnt cásanna. Tá faisnéis faoi na táillí seo, agus faoin táille san airgead áitiúil s’agatsa, ar fáil ó d’Ambasáid nó Consalacht Éireannach áitiúil.

Cé nach n-íocann an táille?

Ní bheidh ar iarratasóirí áirithe táille a íoc. Cuimsíonn sé seo céilí a bhfuil víosa de dhíth orthu agus baill teaghlaigh áirithe de chuid saoránaigh LEE (lena n-áirítear saoránaigh Éireannacha) ar an gcoinníoll go gcuirtear cruthúnas den ghaol ar fáil leis an iarratas. Lena chois sin, níl riachtanas ar iarratasóirí ó thíortha áirithe táille a íoc. Ós rud é go n-athraíonn sé seo ó am go ham, ba cheart duit seiceáil le hAmbasáid áitiúil nó le Consalacht áitiúil na hÉireann, nó le hOifig na Víosaí – féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Ní gá do náisiúnaigh de na tíortha faoi chumhdach an Chláir Tarscaoilte Víosa Gearrchónaithe, atá ina gcónaí go dlíthiúil sa RA nó sa limistéar Schengen an táille víosa a íoc ach is gá díobh víosa a bheith acu fós.

Conas iarratas a dhéanamh

Víosaí

Caithfidh tú cur isteach ar an víosa ar líne mura bhfuil tú i do chónaí in Éirinn agus ag déanamh iarratais ar víosa athiontrála - féach thíos. Tá faisnéis le fáil faoi mar is féidir iarratas ar-líne a chomhlánú i mBéarla (pdf) agus in Araibis (pdf), i Sínis (pdf), i Rúisis (pdf), i bhFraincis (pdf), i dTuircis (pdf), i Hiondúis (pdf) agus in Urdais (pdf).

Ba cheart duit an t-iarratas a dhéanamh 8 seachtain ar a laghad roimh an dáta a bhfuil rún agat teacht go hÉirinn. Tá mionsonraí faoi na riachtanais maidir le grianghraif agus amanna próiseála ar shuíomh SEIÉ.

Sonraí bithmhéadracha: Ní mór do gach iarratasóir víosa atá ina chónaí sa Nigéir sonraí bithmhéadracha a sholáthar. Ní mór do gach iarratasóir víosa atá ina chónaí sa tSín agus sa Phacastáin méarloirg a sholáthar. Tá tuilleadh faisnéise faoi shonraí bithmhéadracha ar fáil ar an suíomh gréasáin SEIÉ.

Mionaoiseach: Ó 13 Deireadh Fómhair 2014, sainaithníonn an greamán víosa Éireannach eisithe do mhionaoiseach (faoi bhun aois 18) go bhfuil siad ag taisteal le tuismitheoir, le caomhnóir nó le duine fásta eile nó go bhfuil siad ag taisteal gan tionlacan. Beidh an greamán ar víosaí Éireannach eisithe do mhionaoiseacha ó 7 Nollaig 2015 freisin.

Achomhairc: Má tá d'iarratas diúltaithe is féidir achomharc a dhéanamh chuig an oifeagach achomharc sa Rannán Víosaí - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas thíos.'

Víosaí athiontrála

Sula ndéanfaidh tú socrú taistil ar bith, déanann tú iarratas le hOifig Víosaí SEIÉ trí phost cláraithe ag baint úsáide duit as an bhfoirm iarratais ar víosa athiontrála. Más mian leat iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig Oifig Víosaí, ní mór duit coinne a chur in áirithe ar líne.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh faisnéise maidir le víosaí ar fáil ón ambasáid agus consalacht na hÉireann is gaire duit

Oifig na Víosaí

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13-14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
ÉIRE

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: visamail@justice.ie

Tuilleadh faisnéise

Tíortha nach bhfuil víosa Éireannach bhailí de dhíth ar a saoránaigh
Andóra Macau (Réigiún Speisialta Riaracháin)
Antigua agus Barbuda
an Airgintín an Mhalaeisia
an Astráil na hOileáin Mhaildíve
an Ostair Málta
na Bahámaí Meicsiceo
Barbadós Monacó
an Bheilg Nauru
an Bheilís an Ísiltír,
an Bholáiv an Nua-Shéalainn
an Bhotsuáin Nicearagua
an Bhrasaíl an Iorua
Brúiné Panama
an Bhulgáir Paragua
Ceanada an Phólainn
an tSíle an Phortaingéil
Cósta Ríce an Rómáin
an Chróit San Críostóir agus Nibheas
an Chipir San Lucia
Poblacht na Seice San Uinseann agus na Granáidíní
an Danmhairg
Dominíca Samó
an tSalvadóir San Mairíne
an Eastóin na Séiséil
Fidsí Singeapór
an Fhionlainn Poblacht na Slóvaice
an Fhrainc an tSlóibhéin,
an Ghearmáin Oileáin Sholamóin
an Ghréig, An Afraic Theas
Grenada An Cóiré Theas
Guatamala An Spáinn,
an Ghuáin An tSuasalainn
Hondúras An Eilvéis
Hong Cong (Réigiún Speisialta Riaracháin)
an Ungáir an Téaváin
an Íoslainn Tonga
Iosrael Oileán na Tríonóide agus Tobága
an Iodáil, Tuvalu
an tSeapáin an Ríocht Aontaithe agus coilíneachtaí
Kiribati Stáit Aontaithe Mheiriceá
an Laitvia Uragua
Leosóta Vanuatú
Lichtinstéin Cathair na Vatacáine
an Liotuáin
Lucsamburg
Page edited: 18 October 2016