Cead isteach go hÉirinn

Réamhrá

Tá cead isteach go hÉirinn ag saoránaigh Éireannacha. Más náisiúnach thú den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó den Eilvéis, ní fhéadfaí cead isteach a dhiúltú duit ach i gcúinsí an-teoranta amháin – féach ‘Náisiúnaigh den LEE agus náisiúnaigh na hEilvéise’ thíos.

Tá cead isteach ag teastáil ó náisiúnaigh ó thíortha eile. Baineann na rialacha céanna faoi chead isteach le náisiúnaigh neamh-LEE, cé acu go mbíonn ort, nó nach mbíonn ort víosa a bheith agat chun teach go hÉirinn. Nuair tagann tú isteach in Éirinn, caithfidh tú teacht chuig oifigeach inimirce. Má thugtar cead duit teacht isteach in Éirinn, d’fhéadfadh an t-oifigeach inimirce cead fanacht in Éirinn ar feadh uasmhéid 3 mhí - féach 'Náisiúnaigh neamh-LEE' thíos.

Ag taisteal le leanbh faoi bhun aois 18: D’fhoilsigh an tSeirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann comhairle do dhaoine atá ag taisteal in Éirinn in éineacht le mionaoiseach nach a chuid leanbh é nó le sloinne difriúil air.

Réamheolas Paisinéara: Faoin Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cumarsáid Sonraí Paisinéara) 2011, iarrtar ar aerlínte Réamheolas Paisinéara (RP) a sholáthar. Baineann an beart seo le gach eitilt isteach go hÉirinn ó lasmuigh den AE agus tá sé dírithe ar rialú teorann a fheabhsú agus inimirce mhídhleathach a chomhrac.

Náisiúnaigh den LEE agus náisiúnaigh na hEilvéise

Más náisiúnach thú den LEE nó den Eilvéis, ní fhéadfaí cead isteach go hÉirinn a dhiúltú duit ach amháin:

 • Má bhíonn galar sonrach ag cur ort nó míchumas nó
 • Má iompraíonn tú tú féin i slí nach mbeadh ar aon dul le polasaí poiblí nó a chuirfeadh sábháilteacht phoiblí i mbaol

Ní mór duit clárú leis na húdaráis inimirce mar tá cearta sonracha ag náisiúnaigh den LEE agus den Eilvéis cónaí in Éirinn agus fostaíocht a fháil sa tír seo

Náisiúnaigh neamh-LEE

Más náisiúnach thú ó aon tír eile, caithfidh tú cead isteach a fháil nuair a thagann tú go hÉirinn.

Mura bhfaigheann tú cead isteach go hÉirinn

Is féidir leis an oifigeach inimirce cead a dhiúltú duit ar cheann ar bith de mhéid áirithe cúiseanna. Mar shampla, féadfar cead isteach a dhiúltú duit má cheapann an t-oifigeach inimirce:

 • Nach féidir leat déanamh duit féin agus d'aon cleithiúnaithe a thagann isteach leat
 • Go bhfuil sé ar intinn agat fostaíocht a fháil agus nach bhfuil ceadúnas agat
 • Go bhfuil riochtaí sonracha áirithe ag cur ort, ag cur san áireamh Eitinn, galair tógálacha eile, andúil i ndruga agus mórshuaitheadh intinne (sainmhínítear é seo mar “riochtaí soiléire le suaitheadh síocóiseach le buaireamh, le rámhaille, le siabhránachta nó le mearbhall”)
 • Gur chiontaíodh thú i gcionta agus gur cuireadh pionós ort bliain amháin nó níos mó a chaitheamh sa phríosún
 • Go bhfuil dualgas ort víosa a bheith agat agus nach bhfuil ceann agat
 • Go bhfuil ordú díbeartha faighte agat, ordú ionnarbtha nó ordú eile cosúil leo
 • Nach bhfuil pas bailí agat
 • Go bhfuil sé ar intinn agat taisteal go Sasana nó go dtí Tuaisceart na hÉireann agus nach bhfuil cead isteach agat ann
 • Go gcuirfí sábháilteacht náisiúnta i mbaol nó nach mbeadh sé ar aon dul le polasaí poiblí é dá dtiocfá go hÉirinn agus dá bhfanfá anseo.

Mura dtugtar cead isteach duit caithfear cuntas scríofa a thabhairt duit ar na cúiseanna.

Má fhaigheann tú cead isteach go hÉirinn

B'fhéidir go dtabharfar cead isteach duit ach beidh coinníollacha ag gabháil leis. Mar shampla, ní thabharfar cead duit fanacht ach ar feadh tréimhse áirithe ama.

D’fhéadfadh go dtugann an oifig inimirce duit cead cuairteora a cheadaíonn thú fanacht ar feadh uasmhéid 3 mhí. In imthosca gan coinne áirithe, is féidir an cead cuairteora seo bheith sínithe.

Má theastaíonn uait fanacht in Éirinn ar feadh tréimhse níos faide, beidh ort cead fanachta a fháil trí chlárú a dhéanamh ag d'oifig inimirce áitiúil. Déanfar é seo ag Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh i mBaile Átha Cliath, agus ag oifig chlárúcháin régiúnach nó ceanncheathrú réigiúnach an Gharda Síochána, má tá cónaí ort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil inár ndoiciméad, Clárú náisiúnach neamh-LEE in Éirinn.

Áfach, má thagann náisiúnaigh nach mór víosa a bheith acu isteach go hÉirinn le víosa C, ní féidir leo a gcead fanacht a shíniú. Ní mór dóibh fágáil agus iarratas ar víosa D a dhéanamh lasmuigh den Stát más mian leo filleadh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má tá tú i do chónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, déan teagmháil le d'oifig chlárúcháin réigiúnach nó do cheanncheathrú réigiúnach an Gharda Síochána.

Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh

Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
Éire

Uaireanta Oscailte:Luan go Déardaoin 8rn go 9in, Aoine 8rn go 6in
R-phost: burghquayregoffice@justice.ie

Page edited: 21 September 2016