Teacht a chónaí in Éirinn

Life Event Document Ag dul ar scor in Éirinn
Caithfidh daoine atá ag beartú dul ar scor in Éirinn a bheith ar an eolas faoin saol in Éirinn, lena n-áirítear tithíocht, seirbhísí sláinte, slándáil sóisialach agus cánachas.
Life Event Document Saoránaigh Éireannacha ag teacht nó ag filleadh go hÉirinn
Faisnéis do shaoránaigh Éireannacha nár chónaigh in Éirinn riamh agus do dhaoine Éireannacha atá ag filleadh ar Éirinn i ndiaidh duit a bheith i do chónaí thar lear.

Riachtanais víosa le teacht isteach in Éirinn
Tá víosa iontrála Éireannaigh atá bailí de dhíth ar shaoránaigh ó thíortha áirithe sula dtagann siad go hÉirinn. Faigh amach an bhfuil víosa de dhíth ort le teacht isteach in Éirinn.

Cead isteach go hÉirinn
Bíonn cead isteach go hÉirinn ag teastáil ó náisiúnaigh neamh-LEE cé nach mbíonn víosa ag teastáil uathu chun teacht go hÉirinn.

Seirbhísí tacaíochta do náisiúnaigh choigríche in Éirinn
Liosta d'eagraíochtaí a sholáthraíonn eolas agus tacaíocht do náisiúnaigh choigríche in Éirinn.

Peataí a thabhairt go hÉirinn
Tá na rialacha daingne riamh ag baint le peataí a thabhairt isteach in Éirinn. Faisnéis faoi na nósanna imeachta le haghaidh peataí a thabhairt go hÉirinn.

Carr a iompórtáil go hÉirinn
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar an mbealach le carr a iompórtáil isteach go hÉirinn.