Tacaíocht taidhleoireachta d'Éireannaigh thar lear

Réamhrá

Má theastaíonn comhairle nó cúnamh uait agus tú thar lear, is féidir glaoch ar Ambasáid nó Consalacht na hÉireann sa tír sin. Tá ambasáid agus consalachtaí-ginearálta suit i dtíortha eagsúla ar fud an domhain.

Más i dtír thú nach bhfuil aon ambasád ná consalacht ann, is féidir leat comhairle agus cúnamh a lorg ó ambasáid nó consalacht de chuid tíortha eile an Chomhphobail.

Is féidir le hambasáid nó consalachtaí cúnamh a thabhairt:

Tá na seirbhísí gur féidir le hambasáid nó consalacht teoranta. Mar shampla, má tá duine tinn nó má bhí drochthimpiste ag duine is féidir leo:

  • Insint don teaghlach nó do chairde faoin timpiste nó tinneas
  • Comhairle a thabhairt ar sheirbhísí leighis áitiúil agus liosta dochtúirí le Béarla a chur ar fáil
  • Dealáil leis na seirbhísí áitiúla leighis ar do shon.

Ní féidir leo, áfach, comhairle leighis a chur ar fáil, billí leighis a íoc nó iarratais ar chúiteamh a dhéanamh ar do shon. Ní féidir leo ach an oiread íoc as gaolta teacht ar cuairt chugat.

Tá tuilleadh eolais faoi na seirbhísí maidir le cosaint consulacha ar fáil ón Rannóg Consulachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – féach ‘Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas’. Forbraíodh an Roinn aip fóin cliste saor in aisce ar a dtugtar TravelWise go bhfuil comhairle taistil agus faisnéis chonsalach le haghaidh 200 tír aici. Tá an aip ar fáil ó stórtha Apple agus Android.

Aisdúichiú daoine Éireannacha ó áiteanna thar lear

I gcúinsí fíor-eisceachtúla, ina bhfuil sláinte nó sábháilteacht shaoránach Éireannach thar lear i mbaol agus nach bhfuil aon slí le déileáil leis an scéal go háitiúil ar bhealach sásúil, d’fhéadfadh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála in Éirinn a bheith sásta an duine a aisdúichiú go hÉireann.

Beidh sé faoi lánrogha na Roinne é seo a dhéanamh. Chomh maith leis sin, tá aisdúichiú sa chás seo faoi réir coinníollacha dochta a leagfar amach agus a mhíneofar go soiléir i ngach cás ar leith. Cuimsíonn na coinníollacha gealltanas scríofa go n-aisíocfar na costais go léir a thabhaítear chomh maith le táille reachtúil ar an seirbhís seo.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Rannóg Consalachta

Teil:+353 1 408 2000
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/travel/our-services/
Contact Form: https://www.dfa.ie/about-us/contact-us/contact-consular-assistance/

Page edited: 23 June 2016