Éire a fhágáil

Life Event Document Ag bogadh thar lear ó Éirinn
Tá cur síos anseo ar na bealaí is fearr chunan strus a bhaineann le aistriú thar lear a laghdú.

Cáipéisí úsáideacha le tabhairt leat agus tú ag taisteal thar lear
De bhreis ar do phas, faigh amach na cáipéisí eile úsáideacha ag teastáil uait agus tú ag taisteal thar lear.

Teastas Póilíní
Go minic bíonn Teastais Phóilíní riachtanach sula gcuireann tú isteach ar víosa chun cuairt a thabhairt ar thíortha eile nó chun taisteal chucu.

Do chearta leasa shóisialta agus tú ag fágáil Éireann
Tá socruithe leasa shóisialta ag Éirinn le tíortha eile. Cén t-eolas a bhíonn ag teastáil uait faoi leas sóisialach (ÁSPC), má bhíonn tú ag fágail Éireann chun dul abhaile nó chun obair a fháil thar lear?

Tacaíocht taidhleoireachta d'Éireannaigh thar lear
Tá cur síos gairid anseo ar an tacaíocht atá ar fáil ó ambasáid agus consalachtaí thar lear.

Taisteal thar lear: comhairle ghinearálta
Tá leideanna anseo do thaistealaithe chun timpistí agus eile a sheachaint thar lear.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Taisteal thar Lear

Saincheisteanna sláinte agus tú ag taisteal thar lear
Ba chóir an tsláinte a bheith ina thosaíocht agat agus tú ag beartú turas a dhéanamh thar lear.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Taisteal thar Lear