Cead gluaiseachta laistigh den AE

Saoirse gluaiseachta daoine laistigh de limistéar Schengen
Tá cur síos déanta sa cháipéis seo ar Chomhaontú Schengen, comhaontú idir roinnt de na tíortha san Eoraip a thugann cead do dhaoine taisteal gan bhac idir na tíortha sin gan aon phas a thaispeáint ag na teorainneacha inmhéanacha.

Comhlimistéar Taistil idir Éire agus an Ríocht
Pléann an cháipéis seo an Comhlimistéar Taistil idir Éire agus an Ríocht Aontaithe. Ní bhaineann aon reactaíocht sainiúil leis

Saorghluaiseacht san AE
Tá saorghluaiseacht ar cheann de bhunaidhmeanna an Aontais Eorpaigh. Cá as a dtagann an ceart seo agus an féidir le saoránaigh an AE taisteal mar is mian leo agus cur fúthu ina rogha áit laistigh den AE?