Cé hiad na daoine ar féidir leo a bheith ina saoránaigh Éireannacha?

Cé hiad na daoine ar féidir leo a bheith ina saoránaigh Éireannacha?

Rugadh mo bheirt thuismitheoirí sa Bhreatain Mhór agus is ann a rugadh mé féin chomh maith. An bhfuil mé i dteideal do shaoránacht Éireannach bunaithe ar mo sheantuismitheoirí Éireannacha?
Sea, tá tú i dteideal do shaoránacht Éireannach trí oidhreacht má rugadh duine ar bith de do sheantuismitheoirí in Éirinn, ach caithfidh tú do bhreith a chlárú i gClár na mBreitheanna Coigríche i dtús báire.

Is saoránach SAM mé, ach rugadh mo mháthair i nGaillimh. Is eol dom gur féidir liom iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach, ach an gcaithfidh mé saoránacht SAM a thréigean le bheith i mo shaoránach Éireannach?
Ní chaithfidh. Ós rud é gur rugadh do mháthair in Éirinn, tá tú i do shaoránach Éireannach trí oidhreacht cheana féin, cibé an bhfuil pas Éireannach agat nó nach bhfuil. Ni chuireann Rialtas na hÉireann iallach ort do shaoránacht SAM a thréigean, nuair atá do cheart á chleachtadh agat, chun iarratas a dhéanamh ar phas Éireannach.

Is saoránaigh Briotanach mé agus rugadh mo bheirt thuismitheoirí in Éirinn. Má dhéanaim iarratas ar phas Éireannach, an gcaithfidh mé mo shaoránacht Briotanach a thabhairt suas?
Ní chaithfidh. Más saoránach Éireannach tú, tá tú i dteideal saoránacht dhúbailte a bheith agat, is é sin saoránacht tíre eile. Tá saoránaigh Briotanacha i dteideal saoránacht dhúbailte a bheith acu freisin. Ciallaíonn sé nach gcaithfidh tú do shaoránacht Briotanach a thabhairt suas chun iarratas ar phas Éireannach a dhéanamh.

Is saoránaigh Shíneacha mé féin agus mo chailín. Táimid ag obair in Éirinn ó luath in 2012 ar cheadanna oibre, agus bhí leanbh againn déanach in 2015. An bhfuil an leanbh i dteideal do shaoránacht Éireannach?
Tá. Toisc go raibh tú cónaitheach go dleathach in Éirinn ar feadh trí nó ceithre bliana roimh bhreith an linbh, breithneofar go bhfuil nasc fírinneach agat le hÉirinn, agus beidh an leanbh i dteideal do shaoránacht Éireannach.

Is Indiach mé, agus táim ag cónaí agus ag obair i Loch Garman ar shraith de cheadúnais oibre le 4 bliana anuas. Cén uair a bheidh mé i dteideal iarratas a dhéanamh ar eadóirseacht?
Nuair atá cónaí ort sa Stát ar feadh 5 bliana den 9 mbliana deiridh, ina áirítear an bhliain dheiridh iomlán roimh dháta an iarratais, beidh tú incháilithe d'iarratas a dhéanamh ar eadóirseacht.

An féidir liom a bheith i mo Shaoránach Éireannach trí eadóirseacht tar éis 2 bhliain a chaitheamh anseo mar mhac léinn i scoil teanga? Is Síneach mé.
Ní féidir. Caithfidh tú ar a laghad 5 bliana de “cónaí ináirithe” a bheith agat sa Stát sula ndéanfar tú a bhreithniú d'eadóirseacht, nó ar a laghad 3 bliana má tá tú pósta le saoránach Éireannach. Ina theannta sin, ní thiteann am a chaitear anseo ar víosa mic léinn faoi “cónaí ináirithe”, agus mar sin tá an “cónaí ináirithe” agat cothrom le neamhní.

Is saoránach na hAstráile mé agus táim cónaitheach go dleathach in Éirinn ó 2010. Phós mé saoránach Éireannach i 2012. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach anois?
Is féidir. Toisc go bhfuil tú pósta le saoránach Éireannach os cionn 3 bliana, agus tá “cónaí ináirithe” dóthanach agat ar oileán na hÉireann, is féidir leat iarratas a dhéanamh a bheith i do shaoránach Éireannach trí phósadh.

Is saoránach Éireannach mé, atá ag cónaí sa Bhreatain Bheag le mo pháirtí ón Afraic Theas. Táimid ag pósadh agus tá sé beartaithe againn leanúint ag cónaí sa Bhreatain Bheag. An mbeidh an fear céile agam ina shaoránach Éireannach go huathoibríoch?
Ní bheidh. Bheadh ort a bheith pósta ar feadh 3 bliana ar a laghad, agus bheadh oraibh a bheith ag cónaí mar lánúin phósta ar oileán na hÉireann ar feadh 3 bliana ar a laghad chomh maith.

Is saoránach Briotanach mé le pas Briotanach. Is ón Neipeal mé ó dhúchas agus táim ag cónaí i dTuaisceart Éireann le 4 bliana anuas. An féidir liom a bheith i mo shaoránach Éireannach?
Ní bheadh a leithéid indéanta, ach amháin dá mbeifeá ag déanamh iarratais mar chéile de shaoránach Éireannach lena bhfuil tú pósta le trí bliana anuas. Le bheith i do shaoránach Éireannach trí eadóirseacht, caithfidh tú a bheith ag cónaí sa Stát na hÉireann ar feadh 5 bliana ar a laghad den 9 mbliana deiridh.

Is Francach mé, atá pósta le fear Éireannach agus ag cónaí in Éirinn le 8 mbliana anuas. Má dhéantar saoránach Éireannach díom, an féidir liom mo shaoránacht Francach a choinneáil chomh maith?
Ní chuireann Rialtas na hÉireann iallach ort do shaoránacht Francach a thréigean nuair a dhéantar saoránach Éireannach díot.

An féidir le bean Rúiseach, le leanbh atá ina shaoránach Éireanach, (anois ag cónaí sa Rúis) saoránacht na hÉireann a fháil?
Ní féidir. Níl aon teidlíocht aici a bheith ina saoránach Éireannach ar bhonn saoránachta an linbh.

Page edited: 27 June 2016