Cosaint idirnáisiúnta - achoimre

Eolas

Más rud é gur tháinig tú i dtír in Éirinn agus gur mhian leat iarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta (stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach), tá sé riachtanach go mbeadh eolas agat ar an bpróiseas dlíthiúil chun é sin a dhéanamh. Ní foláir go mbeadh eolas agat ar chearta agus ar dhualgais iarrthóirí tearmainn agus ar stádais éagsúla dlíthiúla a bheith ag iarrthóirí tearmainn agus ag dídeanaithe.

(Tabhair faoi deara: úsáideann an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015, téarmaíocht nua ach, ar mhaithe le soiléireacht, úsáidfimid na téarmaí "tearmann" agus "iarrthóir tearmainn" chomh maith)

Is féidir leat eolas a fháil maidir le hiarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta, conas a mheastar iarratais ar chosaint idirnáisiúnta, eolas agus seirbhísí do iarrthóirí tearmainn in Éirinn atá i soláthar díreach, seirbhísí leighis d'iarrthóiri tearmainn, cúnamh dlíthiúil d’iarrthóirí tearmainn, oideachas do dhídeanaithe, athaontú teaghlaigh do dhídeanaithe do dhaoine ar bronnadh stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach orthu, teidlíochtaí leighis agus leasa shóisialaigh do dhídeanaithe agus doiciméid taistil do dhídeanaithe. Lena chois sin, d’fhéadfadh Rialachán Bhaile Átha Cliath III dul i bhfeidhm ar d’iarratas ar stádas dídeanaí agus tá sé riachtanach tú a chur ar an eolas faoi.

Ní foláir go mbeadh fios agat freisin ar céard ba chóir a dhéanamh sa chás go ndiúltófar le d’iarratas ar chosaint idirnáisiúnta. Foinse úsáideach eolais eile iad cinntí a thóg an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Más mian leat d’iarratas ar stádas dídeanaí a tharraingt siar, gheobhaidh tú an t-eolas atá uait chun tarraingt siar ón bpróiseas iarrtha ar chosaint idirnáisiúnta anseo.

Page edited: 9 June 2017