An próiseas tearmainn in Éirinn

Overview Document Cosaint idirnáisiúnta - achoimre
Cur síos an doiciméad seo ar phróiséas iarrtha ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn agus seirbhísí do dhídeanaithe in Éirinn.

Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar dhídeanaí
Míníonn an doiciméad roinnt de na téarmaí a úsáidtear sa phróiséas cosaint idirnáisiúnta: iarrthóirí tearmainn, dídeanaithe Coinbhinsiúin agus Cláir, cosaint choimhdeach agus cead fanacht.

Ag cur isteach ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn
Rialachas agus modhanna déanta chun cur isteach ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn.

Cearta agus oibleagáidí na n-iarrthóirí tearmainn in Éirinn
Tá cearta dlíthiúla áirithe ag iarrthóirí tearmainn agus acu siúd a chuireann iarratas isteach ar dhearbhú dídeanaí in Éirinn. Tá oibleagáidí tábhachtacha orthu freisin. Faigh eolas maidir leis na cearta agus na hoibleagáidí seo.

Má dhiúltaítear do d'iarratas ar stádas dídeanaí
Tugann an doiciméad seo cur síos ar an bpróiseas achomhairc sa chás go ndiúltófar do d’iarratas ar stádas dídeanaí.

Ag aistarraingt ón phróiséas cosaint idirnáisiúnta in Éirinn
Cur síos is ea an doiciméad seo ar na modhanna ar ceart leanúint agus tú ag aistarraingt d'iarratais ar chosaint idirnáisiúnta nó d'achomhairc sa chás go ndiúltaítear cosaint idirnáisiúnta duit.

Córas Eurodac
Bhunaigh an tAontas Eorpach an córas Eurodac chun méarloirg na n-iarrthóirí tearmainn a chur i gcomparáid le méarloirg na n-inimirceach neamhdhleathach.

Rialachán Bhaile Átha Cliath III
Tugann an doiciméad seo achoimre ar Rialacháin Bhaile Átha Cliath, a sholáthraíonn meicníocht chun socrú na tíre atá freagrach as iarratas ar chosaint idirnáisiúnta a scrúdú.

Measúnú agus scrúdú ar iarratais ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn
Cuntas ar an tslí a dhéantar measúnú agus scrúdú ar iarratais ar chosaint idirnáisiúnta in Éirinn.

Cinntí a dhéanann an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionnanais maidir le cosaint idirnáisiúnta
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról an Aire Dlí, Cirt agus Comhionnanais i mbronnadh na cosanta idirnáisiúnta (stádas teifigh nó cosaint thánaisteach) agus na cearta dlíthiúla atá ag duine ar a mbronnadh cosaint idirnáisiúnta.