Seirbhísí agus teidlíochtaí leighis d'iarrthóirí tearmann

Eolas

Freastalóidh an Oifig Sláinte Áitiúil i do cheantarsa ar do riachtanais leighis.

Cabhróidh an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) áitiúil leat liachleachtóir ginearálta a aimsiú agus soláthróidh ionadaí na Roinne foirm iarratais chárta leighis duit, ar cheart duit a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ais chuig an Oifig Sláinte Áitiúil chomh luath agus is féidir. Tugann an cárta leighis rochtain shaor in aisce duit agus do do theaghlach ar sheirbhísí leighis. Mura ndéanann tú iarratas ar chárta leighis agus mura bhfaigheann tú ceann, iarrfar ort íoc as seirbhísí leighis áirithe. Áirítear le Scéim an Chárta Leighis na seirbhísí saora in aisce seo thíos:

Is seirbhísí sláinte eile a bhíonn ar fáil saor in aisce iad seirbhísí máithreachais, vacsainithe agus imdhíontaí agus an scagthástáil. Tabharfaidh d' ionadaí na Roinne áitiúil comhairle duit faoi rochtain a fháil ar na seirbhísí seo i do cheantar athlonnaithe.

D’fhéadfadh liostaí feithimh a bheith ag Oifig Sláinte Áitiúil do na seirbhísí seo agus féadann tosaíocht a thabhairt ar bhonn an riachtanais leighis.

Má bhíonn tú torrach nó go mbíonn leanaí beaga agat, déanfaidh ionadaí na Roinne socruithe duit chun dul i teagmháil leis an Altra Sláinte Poiblí áitiúil. Tabharfaidh an t-altra cuairt ort má theastaíonn aon chabhair uait agus cuirfidh siad i dteagmháil le do chlinic sláinte is cóngaraí tú.

Scagthástáil leighis

Bíonn seirbhís scagthástála leighis shaor in aisce ar fáil do gach iarrthóir tearmainn.

Bíonn an tseirbhís seo go hiomlán rúnda agus neamhspleách ar d'iarratas ar chosaint idirnáisiúnta (stádais dhídeanaithe nó fochosaint).

Áirítear leis an tseirbhís scagthástáil um ghalair thógálacha áirithe ar nós na hEitinne, Heipitíteas B, Heipitíteas C agus SEIF agus seiceáil um riachtanais vacsaínithe duitse agus do do theaghlach. Ní chuirfidh toradh aon tástáil leighis a fhaigheann tú isteach ar d’iarratas ar dhearbhú stádais dhídeanaithe ar aon bhealach. Tá roinnt fáthanna ann go dtugtar comhairle duit le scagthástáil leighis a fháil. Déanfaidh an scagthástáil na daoine siúd atá tinn a aithint agus a chóireáil agus cosaint a thabhairt i gcoinne galair thógálacha tríd an imdhíonadh.

Soláthrófar aon chóireáil leighis leantach riachtanach duit agus do do theaghlach saor in aisce faoi scéim an chárta leighis.

Is é do leas é an tseirbhís seo a fháil agus féadfaidh tú a bheith cinnte de go soláthraítear an tseirbhís seo duit agus do do theaghlach go hiomlán rúnda.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil leis an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí i d'ionad sláinte áitiúil.
Page edited: 6 January 2017