Cúnamh dlí d'iarrthóirí tearmainn

Réamhrá

Tá cúnamh dlí saor in aisce ar fáil d'iarrthóirí tearmainn in Éirinn tríd an mBord um Chúnamh Dlíthiúil chun cabhrú i ngach stáid den phróiseas chosaint idirnáisiúnta. Ina measc seo tá an chéad iarratas, an chéad agallamh agus achomhairc. Ar an láimh eile, d'fhéadfadh tú dlíodóir a fháil ar do chostas féin. Is féidir leat freisin dul i gcomhairle le hArd- Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe.

Is eagraíocht neamhspleách reachtúil é an Bord um Chúnamh Dlíthiúil a thugann seirbhísí dhlí ar chásanna sibhialta.

Soláthraíonn an Lárionad Dlí Neamhspleách an Chomhairle Dídeanaithe na hÉireann luathchomhairle dlíthiúil agus ionadaíocht dóibh siúd atá sna céimeanna luath na bpróiseas tearmainn.

Ba chóir duit comhairle dlí a lorg chomh luath agus is féidir sa phróiseas tearmainn.

Seirbhísí comhairle agus cúnamh dlí d’iarrthóirí tearmainn

Is é An Bord um Chúnamh Dlíthiúil a sholáthraíonn seirbhísí dlíthiúla do dhaoine a dhéanann iarratas ar thearmann in Éirinn ar rúnda agus neamhspleách iad. Beidh scéim chúnamh agus chomhairle dhlíthiúil shibhialta an Bhoird ag tabhairt cúnaimh d’iarratais ar thearmann nó ar chosaint choimhdeach agus ar achomhairc chun an Binse Achomhairc do Dhídeanaithe. Ní thabharfaidh sé cúnamh duit le hathbhreithniú breithiúnach faoin gcaoi a ndearnadh an cinneadh i leith d’iarratais, ach b'fhéidir go mbeifeá in ann cúnamh dlíthiúil sibhialta a fháil dó sin ar leithligh.

Chun iarratas a dhéanamh ar chúnamh agus comhairle dhlíthiúil ní foláir duit foirm iarratas a chomhlánú – féach ‘An chaoi chun iarratas a dhéanamh’ thíos. Ní mór duit teacht trí thástáil acmhainne chun cáiliú i gcomhair cúnaimh dhlíthiúil - féach 'Rialacha' thíos.

Seirbhísí dlíthiúla ar fáil

Tabharfar cabhair chomh luath agus is féidir don duine a dhéanamh iarratas ar sheirbhísí dlíthiúla. Tabharfaidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil cabhair ar na bealaí seo a leanas:

  • Tabharfaidh sé cabhair go ginearálta leis na hiarratais ar tearmann trí comhairle a thabhairt dhuit sula ndéanann tú do cheistneoir a sheoladh chuig Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta nó sula fhreastalaíonn tú ar agallamh in Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta.
  • Is féidir leis aighneachtaí scríofa a dhéanamh chuig Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta ag tacú le do iarratas ar thearmann
  • Is féidir leis ionadaíocht a dhéanamh ar do shon os comhair An Bínse Achomhairc i dtaobh Cosaint Idirnáisiúnta
  • Áit a ndiúltaítear do iarratas ar dhídean, is féidir leis cabhrú go ginearálta le do iarratais ar chosanta coimhdí

Rialacha

Tástáil acmhainne

Chun cáiliú do sheirbhísí dhlí, caithfidh do ioncaim, gan liúntaisí áirithe, a bheith níos lú ná €18,000 agus caithfidh tú an ranníocaíocht is ísle de €10 a dhéanamh ar chomhairle dlí agus, más gá duit, ar chúnamh dlí.

Go ginearálta ní bheidh gá do dhaoine atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ach an ranníocaíocht is ísle a íoc. Is féidir le daoine atá ag fáil Soláthair Dhírigh iarratas a dhéanamh go n-ísleófaí a ranníocaíocht, ar dhiscréid An Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil.

Riachtanaisí iad siúd atá ag lorg cúnaimh

Má bhíonn tú i do chliant ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil, caithfidh tú:

  • An Bord a choinneáil ar an eolas i gcónaí faoi do sheoladh reatha.
  • Freastal ar choinní atá eagraithe duit le d'aturnae nó leis an oibrí sa mBord um Chúnamh Dlíthiúil atá ag plé le do chás. Tá teorainneacha déine i bhfeidhm ag chuile staid den phróiseas tearmainn agus má theipeann ort freastal ar choinní in am d'fhéadfadh sé cuir isteach ar an tseirbhís atá an Bord um Chúnamh Dlíthiúil ábalta a sholáthar duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar chúnamh agus comhairle dhlíthiúil chun cúnamh leat le d’iarratas ar thearmann, comhlánaigh an fhoirm iarratais seol í chuig Ionad Dlí Mhargadh na Feirme ag an seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe

Ionad Dlí Mhargadh na Feirme
48-49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Baile Átha Cliath
D07 PEOC
Éire

Teil:+353 1 646 9600
Facs:+353 1 671 0200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie/en/Our-Services/Legal-Aid-Services/Services-for-International-Protection-Applicants/
R-phost: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie

An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe

Ionad Dlí Corcaigh Thuaidh
Teach Cé Thuaidh
Cé an Phápa
Corcaigh
T23 HV26
Éire

Teil:+353 21 455 4634
Facs:+353 21 455 7622
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie/en/Our-Services/Legal-Aid-Services/Services-for-International-Protection-Applicants/
R-phost: lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie

An tSeirbhís Dlí do Dhídeanaithe

Ionad Dlí Ghaillimh
Teach Seville
Sráid na Duga Nua
Gaillimh
H91 CKVO
Éire

Teil:+353 (0)91 562480
Facs:+353 (0)91 562599
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie/en/Our-Services/Legal-Aid-Services/Services-for-International-Protection-Applicants/
R-phost: rlsgalway@legalaidboard.ie

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann

37 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 764 5854
Facs:(01) 672 5927
Láithreán Gréasáin: http://www.irishrefugeecouncil.ie
R-phost: info@irishrefugeecouncil.ie

Page edited: 2 February 2017