Cáipéisí taistil do dhaoine le stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí

Réamhrá

Is féidir le duine le stádas dhídeanaithe nó fochosantas iarratas a dhéanamh ar cháipéis taistil chun taisteal thar lear. Bíonn daoine a ndéantar cosanta coimhdí a cheadú dóibh incháilithe freisin chun iarratas a dhéanamh ar dhoiciméad taistil.

Is féidir leat teacht ar fhaisnéis faoi dhoiciméid taistil ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirdseachta agus Inimirce na hÉireann.

Rialacha

Tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh leis an Aire Dlí, Cirt agus Comhionannais le haghaidh doiciméad taistil:

  • Má bronnadh ort stádas dídeanaí i gcomhréir le Coinbhinsiún na Ginéive, 1951
  • Más ball teaghlaigh thú ina bhfuil duine ag a bhfuil stádas dídeanaí ar ar bronnadh athaontú teaghlaigh
  • Má dearbhaíodh gur duine gan stát thú i gcomhréir le Coinbhinsiún na Ginéive, 1954
  • Má ceadaíodh cosaint choimhdeach duit. (Tá baill teaghlaigh nár tugadh cead dóibh fanacht in Éirinn mar thoradh air seo i dteideal, freisin, iarratas a dhéanamh ar dhoiciméad taistil)
  • Má dearbhaíodh gur dídeanaí Cláir thú i gcomhréir le halt 24 d’Acht na nDídeanaithe, 1996 (arna leasú)

Féadann tú taisteal saor ó bhac laistigh agus lasmuigh den stát leis an gcáipéis seo. Is féidir leat taisteal chuig mórchuid de bhallstáit an AE leis an gcáipéis seo gan víosa a fháil. Teastaíonn víosa ó roinnt tíortha, áfach, mar sin moltar duit seiceáil le hambasáid pé tír a bhfuil sé i gceist agat taisteal chuici i dtaobh riachtanais víosa. Ní theastaíonn víosa athiontrála uait chun filleadh ar Éirinn.

Leanaí

Teastaíonn a ndoiciméad féin taistil ó do leanaí. Ní mór go ngabhfaidh teastas breithe an linbh mar aon le fianaise go bhfuil cónaí in Éirinn ar an leanbh le hiarratas le haghaidh linbh. Tá doiciméid taistil do leanaí d’aois 5-17 mbliana bailí ar feadh a mhéid agus 10 mbliana. Tá doiciméid taistil do leanbh faoi 5 bliana d’aois bailí ar feadh a mhéid agus 5 bliana.

Doiciméad tastil malartach

Mura bhfuil stádas dídeanaithe nó fochosanta agat ach gur bronnadh cead fanachta in Éirinn ort, ba chóir duit iarratas ar phas a dhéanamh chuig ambasáid do thíre. I gcásanna eisceachtúla áirithe a bhaineann le daoine ar ceadaíodh dóibh fanacht agus nach bhfuil pas acu, d’fhéadfadh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais doiciméad taistil malartach a eisiúint.

Má eisítear doiciméad taistil malartach duit, beidh sé bailí suas go dtí dáta éaga do Theastas Inimirce de Chlárú. Caithfidh tú víosa athiontrála a fháil sula bhfágann tú an Stát nó b’fhéidir go mbeidh deacrachtaí agat agus tú ag iarraidh ath-iontráil. Teastaíonn víosa uait chomh maith chun dul isteach i dtíortha eile an AE.

Rataí

Is €80 táille iarrataís ar cháipéis taistil.

Cosnaíonn víosa aon-iontrála €60 agus tá €100 ar víosa il-iontrála.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an tAonad Seirbhísí Dhoiciméid Taistil don Seirbhís Eadóirseach (SEIÉ) ag baint úsáide duit as an leagan den iarrtais ar cháipéis tastil (pdf) - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos. Ba chóir duit na nithe a leanas a chur san áireamh leis an iarratas comhlánaithe:

Ní mór do bhall den Gharda Síochána dhá cheann de na grianghraif a shíniú agus a stampáil agus an ball sin ina f(h)inné ort agus an fhoirm á comhlíonadh agat. Seolfar do dhoiciméid taistil chugat tríd an bpost cláraithe. Má dhiúltaítear do d’iarratas, cuirfear ar an eolas thú i scríbhinn. Ní mholtar duit aon socruithe taistil a dhéanamh go dtí go bhfaigheann tú do dhoiciméid taistil.

Víosaí athiontrála: Sula ndéanfaidh tú socrú taistil ar bith, ní mór duit iarratas a dhéanamh le hOifig Víosaí SEIÉ ag baint úsáide duit as an bhfoirm iarratais ar víosa athiontrála. Tá faisnéis ar an suíomh SEIÉ maidir le conas iarratas a dhéanamh agus na tréimhsí phróiseála reatha.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Dhoiciméid Taistil

An tAonad Cinntí an Aire
Rannán Aisdúichithe
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13-14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie
R-phost: INIStravdoc@justice.ie

Oifig na Viosaí Athiontrála

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13/14 Cé an Bhurcaigh
Baile Átha Cliath 2
Éire

Uaireanta Oscailte:8.30rn - 1.30in Luan go Aoine (seachas laethanta saoire poiblí)
Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/

Page edited: 23 January 2018