Athaontú daoine le stádas dídeanaí nó cosaint choimhdí

Réamhrá

Is féidir le duine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta aige/aici (stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach) in Éirinn iarratas a dhéanamh don Aire Dlí, agus Cirt agus Comhionannais chun cead a fháil ball dá dteaghlach teacht agus cónaí sa Stát. Ón 31 Nollaig 2016, leagann an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 amach a gcearta chun cur isteach ar athaontú teaghlaigh.

Faoi ranna 56 agus 58 den Acht, is féidir cur isteach ar an Aire má tá dearbhú reatha agat mar dhídeanaí coinbhinsiún nó dídeanaí cláir nó má tá dearbhú um chosaint choimhdeach reatha agat.

Níl an ceart ag daoine le cead fanacht do athaontú teaghlaigh. Mar sin féin, is féidir leo cur isteach chun go dtiocfadh ball dá dteaghlach go hÉirinn. Níl aon sainmhíniú dlíthiúil maidir le cé atá mar bhall teaghlaigh do dhaoine le cead fanacht. Mar sin féin, is móide go mbeadh a leithéid de shainmhíniú cosúil leo siúd le stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach.

Baill teaghlaigh

Ciallaíonn ball den teaghlach maidir le duine a bhfuil stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach acu ("an t-urraitheoir"):

  • Céilí nó páirtí sibhialta - sin más ann don phósadh nó don pháirtnéireacht shibhialta nuair a dhéantar an t-iarratas ar chosaint idirnáisiúnta
  • Tuismitheoir(í) - má tá an t-urraitheoir faoi 18 agus níl sé/sí pósta ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh
  • Leanaí tuismitheoirí (faoi 18 bliain d'aois agus nach bhfuil pósta) má tá an t-urraitheoir faoi 18 agus níl sé/sí pósta ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh
  • Páiste faoi 18 agus gan a bheith pósta ar an dáta a dhéantar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh

Ba cheart cur isteach air laistigh de 12 mí duit dearbhú dídeanaí nó dearbhú um chosaint choimhdeach a bheith bronnta ort nó ón dáta a tháinig tú go hÉirinn mar dhídeanaí cláir.

Is féidr cur isteach ar chead do bhaill teaghlaigh:

  • Chun teacht isteach agus cónaí sa Stát má tá siad ina gcónaí taobh amuigh den Stát

  • Chun cónaí sa Stát má tá siad sa Stát cheana ar dháta d'iarratais

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian le hurraitheoir iarratas a dhéanamh le go n-aontódh ball teaghlaigh leo, ní foláir d'iarratas scríofa chuig an Rannóg Athaontaithe Teaghlaigh don tSeirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos. Tá tuilleadh faoi na cáipéisí riachtanacha i gceisteanna coitianta um athaontú teaghlaigh ar shuíomh gréasáin SEIÉ.

Gheobhaidh an t-urraitheoir litir ó SEIÉ a chuireann fios d'urratheoir go n-éireoidh nó nach n-éireoidh leis an iarratas. Má thugtar an t-iarratas ar athaontú teaghlaigh, caithfidh an ball teaghlaigh atá ina chónaí thar lear iarratas ar víosa ar líne a dhéanamh. Tá faisnéis faoin athaontú teaghlaigh ar shuíomh gréasáin SEIÉ.

Bíonn an duine a iontrálann agus a chónaíonn sa stát mar thoradh ar athaontú teaghlaigh i dteidil chun fanacht sa Stát agus i dteidil do na cearta agus pribhléidí céanna le duine le cosaint idirnáisiúnta ar feadh chomh fada agus a bhíonn an t-urraitheoir a rinne an t-iarratas i dteidil chun fanacht sa Stát.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg Athaontaithe Teaglaigh

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
D02 XK70
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/

Page edited: 17 July 2017