Cóiríocht do dhaoine ar deonaíodh stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí dóibh nó ar tugadh cead dóibh chun fanacht

Dídeanaithe cláir

Cuirtear cóiríocht ar fáil do dhídeanaithe Cláir nuair a thagann siad isteach sa Stát. D’fhéadfadh go mbeadh an chóiríocht seo i bhfoirm ionad fáiltithe, leaba agus bricfeasta, óstán, brú, teach nó árasán.

Dídeanaithe coinbhinsiún agus daoine ar tugadh cosaint choimhdeach nó cead dóibh chun fanacht

Má deonaíodh cosaint idirnáisiúnta (stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí) nó cead duit chun fanacht agus ma bhí cónaí ort in ionad cóiríochta soláthair dhírigh, beidh ort an t-ionad sin a fhágáil agus aistriú isteach i gcóiríocht eile. D’fhéadfadh seo a bheith i dtithíocht shóisialta (tithíocht phoiblí) nó i dtithíocht phríobháideach ar cíos. Is féidir leat bogadh anois chun cónaí in aon chuid den Stát is mian leat. Má bhí cónaí ort cheana féin i gcóiríocht phríobháideach ar cíos, ní imreoidh d’athrú stádais tionchar ar do chúinsí láithreacha tithíochta.

Féadfaidh tú níos mó faisnéise a léamh faoi chóiríocht a aimsiú sa treoir seo maidir le maireachtáil neamhspleách (pdf) do dhaoine ar deonaíodh stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí dóibh nó ar tugadh cead dóibh chun fanacht.

Tithíocht shóisialta

Is iad na húdaráis áitiúla is mó a chuireann tithíocht shóisialta ar fáil do dhaoine nach bhfuil sé d’acmhainn acu a dtithe féin a cheannach. Cuirtear tithíocht údaráis áitiúil ar fáil do dhaoine de réir incháilitheachta agus riachtanas. Tá cíosanna bunaithe ar chumas an teaghlaigh chun íoc. Cuireann comhlachais tithíochta agus comharchumainn tithíochta, chomh maith leis sin, tithíocht shóisialta ar fáil do dhaoine nach bhfuil in ann a gcuid tithe féin a cheannach.

Ba cheart duit clárú a dhéanamh ag oifig d’údaráis áitiúil go gcuirfear thú ar an liosta feithimh le haghaidh tithíochta. Tá roinnt roghanna tithíochta ag na húdaráis áitiúla ag brath ar do leibhéal ioncaim agus do riachtanas tithíochta.

Tithíocht phríobháideach ar cíos

Mura gcáilítear thú do thithíocht shóisialta nó má tá liosta fada feithimh ann do thithíocht shóisialta, ba cheart duit machnamh a dhéanamh ar chónaí i gcóiríocht phríobháideach ar cíos, a bheidh ort féin a aimsiú. B’fhéidir go gcáileoidh tú do chúnamh airgeadais maidir leis an gcíos a íoc faoi cheann de na scéimeanna a leanas:

  • an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) á tabhairt isteach mar fhoirm de thacaíocht tithíochta sóisialta do dhaoine a bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta acu. Tá an íocaíocht á riar ag údaráis áitiúla – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos.
  • Má chónaíonn tú i gcontae nach bhfuil an ÍCT ar fáil go fóill ann, féadfaidh d’ionadaí áitiúil den Roinn Coimirce Sóisialaí Forlíonadh Cíosa a íoc leat (tugadh an tOifigeach Leasa Pobail ar an duine seo roimhe seo) mura bhfuil an mhaoin agat chun íoc as an gcíos tú féin. Nuair a aimsíonn tú teach nó árasán lena fháil ar cíos, ba cheart duit iarratas a dhéanamh le hionadaí na Roinne ar Fhorlíonadh Cíosa – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos.

D’fhoilsigh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha treoir maidir le bheith i do thionónta maith (pdf).

Easpa Dídine

Má bhíonn easpa dídine ort nó má cheapann tú go mb’fhéidir go gcaillfidh tú do theach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh, go ginearálta, le d’údarás áitiúil chun rochtain a fháil ar chóiríocht. I mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh, soláthraíonn na húdaráis áitiúla agus an Roinn Coimirce Sóisialaí seirbhísí tiomnaithe do dhaoine gan dídean. Tugtar sonraí inár gcáipéis ar ghníomhaireachtaí a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine gan dídean faoin áit ar cheart iarratas a dhéanamh ar na tacaíochtaí éagsúla.

Teach a cheannach

Má tá dóthain airgeadais agus ioncam rialta agat, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar mhorgáiste chun teach a cheannach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d’údarás áitiúil.

Déan teagmháil le hionadaí na Roinne.

Page edited: 6 January 2017