Stádas dídeanaí agus cead fanacht

Overview Document Forbhreathnú: daoine ar deonaíodh stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí dóibh nó ar tugadh cead dóibh chun fanacht
Bíonn roinnt saincheisteanna i gceist leis an athrú ó sholáthar díreach go dtí maireachtáil neamhspleách in Éirinn, ina measc tithíocht, leas sóisialach, fostaíocht agus seirbhísí sláinte.

Cearta a bhronntar ar dhaoine stádas dídeanaí nó cosaint choimhdeach agus daoine a dtugtar cead fanacht dóibh
Tugann an doiciméad seo achoimre ar na cearta a bhronntar dhaoine le dearbhú dídeanaí nó cosaint choimhdeach agus ar dhaoine a fuair cead fanacht.

Cead chun fanacht in Éirinn
Féadfar cead chun fanacht in Éirinn a thabhairt do dhaoine ar diúltaíodh stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí a bhronnadh orthu. Tugadh cead fanachta do roinnt tuismitheoirí de leanaí ar shaoránaigh Éireannacha iad chomh maith.

Cóiríocht do dhaoine ar deonaíodh stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí dóibh nó ar tugadh cead dóibh chun fanacht
Cuirtear cóiríocht ar fáil anseo do dhídeanaithe Coinbhinsiúin agus Cláir agus do dhaoine a fhaigheann cead fanacht in Éirinn. Forbhreathnú ar na seirbhísí.

Seirbhísí leighis agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh le doinnedo dhídeanaithe agus daoine a dtugtar cead chun fanacht doibh
Seirbhísí míochaine agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh a chuirtear ar fáil do dhaoine le stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí nó cead fanachta.

Oideachas do dhaoine le stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí nó le cead fanachta
Seirbhísí oideachais a sholáthraítear do dhaoine a bhronntar stádas dídeanaí nó cosanta coimhdí orthu agus daoine le cead fanachta.

Athaontú daoine le stádas dídeanaí nó cosaint choimhdí
Tugann an doiciméad seo achoimre ar na nósanna imeachta maidir le baill teaghlach a thabhairt go hÉirinn do dhaoine le stádas cosaint idirnáisiúnta.

Cáipéisí taistil do dhaoine le stádas dídeanaithe nó cosanta coimhdí
An próiseas a bhaineann le doiciméad taistil a fháil más dídeanaí Coinbhinsiúin nó Cláir thú nó má tá stádas cosanta coimhdí agat.