Creidmheasanna agus faoiseamh do dhaoine míchumasaithe

Ceannacháin Saor ó Cháin do Thaistealaithe taobh amuigh den AE
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an Scéim Easpórtála Miondíola, a chuireann ar chumas cuairteoirí ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach earraí a cheannach in Éirinn agus iad a thabhairt abhaile agus faoiseamh a fháil ar cháin orthu.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Taisteal go hÉirinn

Cónaí agus sainchónaí cánach in Éirinn
Cad é a chiallaíonn cónaí chun críocha na cánach in Éirinn? An raibh a fhios agat go bhfuil sainmhíniú sainiúil ar chónaí chun críocha cánach agus go mbraitheann sé ar an méid laethanta a chaitheann tú sa tír? Faigh amach níos mó anseo.

Carr a iompórtáil go hÉirinn
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar an mbealach le carr a iompórtáil isteach go hÉirinn.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Teacht a chónaí in Éirinn