Cáin charbóin

Réamhrá

Tugadh cáin charbóin isteach in Éirinn in 2010. Baineann an cháin charbóin le ceirisín, ola mharcáilte gháis, gás peitriliam leachtaithe, ola bhreosla agus le gás nádúrtha. Ní bhaineann an cháin faoi láthair le breoslaí soladacha.

Méadaíodh an cháin charbóin i mBuiséad 2012 ó €5 go dtí €20 an tonna CO2 a astaítear ó bhreoslaí iontaise. Téann an méadú i bhfeidhm ar pheitreal agus ar dhíosal do ghluaisteáin ó mheán oíche, an 6 Nollaig 2011. Beidh an méadú i bhfeidhm ón 1 Bealtaine 2012 maidir le Ceirisín, Ola Mharcáilte Gháis, Gás Peitriliam Leachtaithe (LPG), Ola Bhreosla agus le Gás Nádúrtha. (D'fhonn an tionchar a bheadh ag an méadú ar chostais téimh bhaile le linn mhíonna an gheimhridh a chur san áireamh atá seo.) Ní bhaineann an cháin charbóin le breoslaí soladacha, mar sin, ní ann d’aon mhéaduithe ar mhóin nó ar ghual.

Is féidir leat rátaí reatha na gcánacha carbóin a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim (pdf).

Page edited: 17 April 2012