Motor tax, carbon tax and other taxes

Cáin Mhótair
Ní mór cáin a bheith íoctha ar do charr roimh dul ag tiomáint in áit phoiblí.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Cáin Ghluaisteáin agus Árachas

Carr nua a cheannach in Éirinn
Tá cur síos ginearálta anseo ar na seirbhísí poiblí a bhaineann le carr nua a cheannacht.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Díol nó ceannach feithicle

Cáin charbóin
Sainiú achoimreach ar conas a ghearrtar cáin charbóin ar bhreosla in Éirinn.

Cáin Timpeallachta ar Mhálaí Plaisteacha
Gearrtar muirear ar mhálaí plaisteacha siopadóireachta a eisíonn miondíoltóirí ag pointí díola. Tar ar fhaisnéis faoin muirear agus ar na cásanna nach mbeidh ort íoc as málaí plaisteacha.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil