Seirbhísí ar líne do cháiníocóirí ÍMAT

Réamhrá

Más cáiníocóir ÍMAT thú, is é sin, má asbhaineann d’fhostóir cáin ó d’ioncam, féadfaidh tú an tseirbhís Aon Tráth Aon Lá ÍMAT agus an tseirbhís Phost agus Phinsean ó na Coimisinéirí Ioncaim a úsáid.

Tá an tseirbhís seo ar fáil anois trí Sheirbhís moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá fáil ar na seirbhísí seo trí Sheirbhís moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim, ar pointe rochtana aonair í le haghaidh seirbhísí slána ar líne (gan ROS a áireamh). Tá Seirbhís moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim dírithe ar dhaoine nach bhfuil cláraithe do ROS.

Féadfaidh tú do shonraí teagmhála a athrú, do sheoladh san áireamh, trí moChúrsaí a úsáid.

ÍMAT Aon Tráth Aon Lá

Más cáiníocóir ÍMAT thú nach bhfuil cláraithe do ROS, féadfaidh tú an tseirbhís Aon Tráth Aon Lá ÍMAT a úsáid. A luaithe a bhíonn tú cláraithe, féadfaidh tú an méid a leanas a dhéanamh:

 • Féachaint ar do thaifead cánach
 • Réimse leathan de chreidmheasanna cánach a éileamh
 • Iarratas a dhéanamh ar aisíocaíochtaí cánach, costais sláinte ina measc
 • Ioncam breise a dhearbhú
 • Iarraidh go ndéantar athbhreithniú ar dhliteanas cánach do bhlianta roimhe seo
 • Creidmheasanna a ath-leithdháileadh idir tú féin agus do chéile nó do pháirtnéir sibhialta
 • Comhfhreagras a cuireadh faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim a rianú

Tá ÍMAT Aon Tráth Aon Lá ar fáil do chustaiméirí nach dteastaíonn uathu ach rochtain a fháil ar a sonraí cánach. Ní gá duit idirbhearta a sheoladh ar aghaidh go leictreonach mura mian leat amhlaidh a dhéanamh.

Ní gá duit éilimh ar pháipéar a sheoladh ar aghaidh nuair a sheolann tú idirbheart ar aghaidh trí ÍMAT Aon Tráth Aon Lá. Tá dualgas ort, áfach, chun fáltais a choimeád don tréimhse 6 bliana anuas mar gheall go bhféadfadh na Coimisinéirí Ioncaim iarraidh iad a fheiceáil ag tráth níos déanaí.

Nuair a sheoltar idirbheart ar aghaidh trí ÍMAT Aon Tráth Aon Lá a úsáid, aithneofar láithreach é agus cuirfear taifead buan den idirbheart i Do Stair Iarrataí.

Tá ÍMAT Aon Tráth Aon Lá ar fáil don bhliain reatha agus don tréimhse 4 bliana anuas.

Féadfaidh tú ceisteanna coitianta mionsonraithe faoi sheirbhís ÍMAT Aon Tráth Aon Lá a léamh ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Poist agus Pinsin

Má tá tú ag tosú oibre, ceadaíonn an tseirbhís ar líne Phost agus Phinsean duit chun do phost nua a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Chomh maith leis sin, tá an tseirbhís ar fáil in ROS. Tá sí dírithe ar dhaoine:

 • A bhfuil a gcéad phost á thosú acu sa bhliain reatha chánach (a gcéad phost riamh in Éirinn san áireamh)
 • A bhfuil post á athrú acu agus nach bhfuil an post a bhí acu roimhe seo ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim a thuilleadh
 • A bhfuil post eile á thosú acu, anuas ar a bpríomhphost
 • A bhfuil íocaíochtaí á bhfáil acu le déanaí ó phinsean príobháideach (nach pinsean de chuid na Roinne Gnóthai Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí é)

Nuair a chláraigh tú na sonraí faoi do phost nua nó do phinsean príobháideach, seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú creidmheasanna cánach chuig d’fhostóir ina léirítear na creidmheasanna cánach a asbhaineann d’fhostóir ó do bhille cánach.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun rochtain a fháil ar an tseirbhís ÍMAT Aon Tráth Aon Lá, caithfidh tú clárú le Seirbhís moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tá fáil ar cheisteanna coitianta faoi moChúrsaí ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Teagmháil

Chun teacht ar bhreis faisnéise agus tacaíochta, déan teagmháil le cabhair le moChúrsaí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Page edited: 15 November 2017