Cánacha agus faoisimh a bhaineann le tithíocht

Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)
Tá an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) le híoc ar mhaoin chónaithe. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim í.

An Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a Íoc
Féadfaidh tú do Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a íoc ar roinnt bealaí. Cuimsítear sa cháipéis seo do chuid roghanna.

Íocaíocht na Cánach Maoine Áitiúla a Iarchur
Cáin atá sa Cháin Mhaoine Áitiúil atá le híoc ar mhaoin chónaithe. Tugtar faisnéis sa cháipéis seo faoi na daoine a cháilíonn d’iarchur agus conas íocaíocht na cánach a iarchur.

Díolúintí ón gCáin Mhaoine Áitiúil
Cáin atá sa Cháin Mhaoine Áitiúil atá le híoc ar mhaoin chónaithe. Tugtar faisnéis sa cháipéis seo faoi mhaoin atá díolmhaithe ón gcáin.

Faoisimh agus creidmheasanna cánach i leith tithíochta
Féadfar faoiseamh cánach a éileamh ar réimse chostais tí.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim

Dleacht stampála ar réadmhaoin
Tá dleacht stampála iníoctha ar aistriú réadmhaoine
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach

Faoiseamh cánach ar ús morgáiste/Faoiseamh cánach ag an bhfoinse
Ní cheadaítear aon fhaoiseamh cánach ar ús morgáiste le haghaidh morgáistí a glacadh i ndiaidh an 31 Nollaig 2012.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach

Ag ligean seomra i do theach amach ar cíos
Is féidir seomra i do theach a ligean ar cíos agus faoiseamh cánach a fháil.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

An Muirear Teaghlaigh
Tá Cáin Mhaoine Áitiúil ar mhaoin chónaithe ag teacht in ionad an Mhuirir eatramhaigh Theaghlaigh a tugadh isteach in 2012.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR)
An muirear rialtais áitiúil bliantúil ar áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha, mar shampla réadmhaoin phríobháideach ar cíos agus tithe saoire.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Saincheisteanna cánach do thionóntaí
Déantar cur síos ar fhaoiseamh cánach le haghaidh tionóntaí príobháideacha (a bhfuil deireadh á chur leis) agus ar an ngá chun cáin a asbhaint ó d’íocaíochtaí cíosa má íocann tú an cíos go díreach le tiarna talún a chónaíonn thar lear .
This document is in: Tithíocht > Teach a fháil ar chíos