Dleachtanna máil

Tá roinnt earraí faoi réir dleacht mháil, ar nós deochanna meisciúla, táirgí tobac agus olaí mianracha (mar shampla, peitreal, díosal agus ceirisín).

I mBuiséad 2018 méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 50c (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac agus méadaíodh an dleacht máil ar thobac rollta 25 cent sa bhreis (CBL san áireamh), ó mheánoíche ar 10 Deireadh Fómhair 2017.

Fógraíodh cáin nua, Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM). Is éard atá sa CDSM nó dleacht máil ar dheochanna siúcra-mhilsithe atá i bhfeidhm ón 6 Aibreán 2018. Is é an chéad soláthraí den deoch siúcra-mhilsithe sa Stát atá faoi dhliteanas i leith na cánach.

Tá 2 ráta den cháin ann ag brath ar an gcion iomlán siúcra atá sna deochanna. Ní ghearrtar cáin ar dheochanna ina bhfuil cion iomlán siúcra d’idir 5 agus 8 gram san 100ml agus gearrtar ráta de 30 cent sa lítear ar dheochanna ina bhfuil cion iomlán siúcra thar 8 gram sa 100 ml. Chomh luath is a ghearrtar CBL air, gearrtar ráta de 20 cent sa lítear ar dheochanna ina bhfuil cion iomlán siúcra idir 5 agus 8 gram sa 100ml agus tá ráta de 30 cent sa lítear a ghearrtar ar dheochanna ina bhfuil cion iomlán siúcra thar 8 ngram sa 100 ml.

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin (CDSM) ar revenue.ie.

I mBuiséad 2017 méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 50c (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac, ó mheánoíche ar11 Deireadh Fómhair 2016.

I mBuiséad 2016 méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 50c (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac, ó mheánoíche ar13 Deireadh Fómhair 2015.

I mBuiséad 2015 méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 40c (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac, ó mheánoíche ar14 Deireadh Fómhair 2014. Méadaíodh an dleacht máil ar thobac rollta 20 cent sa bhreis (CBL san áireamh) in aghaidh an mháilín 25g le héifeacht ó mheán oíche an 14 Deireadh Fómhair 2014.

I mBuiséad 2014 méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 10c (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac, ó mheánoíche ar 15 Deireadh Fómhair 2013.

Tháinig méadú 10 cent (CBL san áireamh) ar an dleacht máil ar phionta beorach nó ceirtlise, agus ar mhiosúr caighdeánach biotáillí agus tháinig méadú 50 cent (CBL san áireamh) ar bhuidéal fíona 75cl, le héifeacht ó mheán oíche an 15 Deireadh Fómhair 2013.

I mBuiséad 2013 tháinig méadú 10 cent (CBL san áireamh) ar an dleacht máil ar phionta beorach nó ceirtlise agus ar mhiosúr caighdeánach biotáillí agus tháinig méadú €1 (CBL san áireamh) ar bhuidéal fíona 10c, agus tháinig méaduithe pro-rata ar tháirgí eile. Tugadh éifeacht do na méaduithe seo ó mheán oíche, an 5 Nollaig 2012.

Méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 10c cent (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac, ó mheánoíche ar 5 Nollaig 2012. Méadaíodh an dleacht máil, chomh maith, ar thobac rollta 50c in aghaidh an mháilín 25g le héifeacht ó mheán oíche, an 5 Nollaig 2012.

Tabharfar faoiseamh ó dhleacht máil ar dhíosal d’fheithiclí bóthair i measc tarlóirí ceadúnaithe bóthair isteach ón 1 Iúil 2013 ar aghaidh. Faoi rialacha Státchabhrach, caithfidh Éire Coimisiún an AE a chur ar an eolas.

I mBuiséad 2012 méadaíodh an dleacht mháil ar pháicéad 20 toitín faoi 25c (lena n-áirítear CBL) agus tháinig méadú pro-rata ar tháirgí eile tobac.

Is féidir tuilleadh a léamh faoi dhleachtanna máil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Page edited: 26 October 2018